Tisztelt Látogató!


Szeretettel köszöntjük. Ezt a honlapot az Ordass Lajos Alapítvány tartja fenn, és a Kuratórium szerkeszti. Célunk az Alapító okirat szerint Ordass Lajos püspök úr lelki és szellemi örökségének ápolása, megismertetése, valamint a magyarországi evangélikusság XX. századi történetének bemutatása. Honlapunkon Ordass Lajostól származó és Ordass Lajosról szóló dokumentumokat és tanulmányokat, a diktatúrák idején hitvalló életet élt testvérek sorsát feldolgozó írásokat teszünk közzé. Igyekszünk széleskörűen bemutatni az embert és hitet próbáló XX. századot, de elsősorban oly módon, hogy az egyes személyek helytállását helyezzük a középpontba. Azért tesszük ezt így, mert valljuk, hogy a Szentlélek Úristen elsősorban rajtuk, és nem az akkori hatalmasokon keresztül tartotta meg kicsiny evangélikus egyházunkat. Honlapunkat - anyagi lehetőségeink szerint - igyekszünk folyamatosan bővíteni, ezért kérjük, időről időre látogasson vissza. Várunk minden olyan dokumentumot, emléket, amely alapítványunk célkitűzéseihez kapcsolódva gazdagíthatná a ránk bízott üzenetet. A tisztelt Olvasó életére Isten áldását kérik az Ordass Lajos Alapítvány Kuratóriumának tagjai

dr. Fabiny Tibor
dr. Kotsis Domokos
Pataki Nándor
Weltler Gábor
ifj. Zászkaliczky Pál