Botta István: 
+ Dr. Schulek Tibor 1904-1989 (1989. május 31.)
Emlékbeszéd a Budapest-Kelenföldi Egyházközség templomában dr. Schulek Tibor 1989. május 31-i búcsúztatása alkalmával.
Tovább...

Dóka Zoltán: 
Egy fényt író, empatikus ember: dr. Keken András (1989. december 10-én)
Emlékezés Keken Andrásra születése 80. évfordulóján, a Deák téri evangélikus gyülekezet szeretetvendégségén.
Tovább...

Dr. Boleratzky Lóránd: 
A két Zsedényi (1990. március)
Emlékezés Zsedényi Edére és Zsedényi Bélára.
Tovább...

Botta István: 
D. Báró Radvánszky Albert (1990. szeptember)
Megemlékezés
Tovább...

Boleratzky Loránd: 
Emlékezzünk Dr. Vladár Gáborra (1881-1972) (1991. december)
Emlékezés dr. Vladár Gáborra, a Bányai Egyházkerület egykori felügyelőjére.
Tovább...

Dóka Zoltán: 
Búcsú Csengődy Lászlótól (1992. július 20.)
Emlékezés Csengődy László evangélikus lelkészre.
Tovább...

Dr. Boleratzky Lóránd: 
Száz éve született Zsedényi Béla (1994. március)
Emlékezés Zsedényi Béla jogakadémiai tanárra, a nemzetgyűlés elnökére.
Tovább...

Dóka Zoltán: 
A lángot vivő katona (1994. szeptember)
Emlékezés dr. Keken András Deák téri lelkészre halálának 20. évfordulóján.
Tovább...

Dóka Zoltán: 
"Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem!" (1994. október 25.)
Karner Károly professzor emlékére
Emlékezés dr. Karner Károly teológiai professzorra halálának 10. évfordulóján.
Tovább...

Ittzés András: 
Bencze Imre (1995.)
Bencze Imre életrajza
Tovább...

Mirák Katalin: 
Boleratzky Lóránd (1995.)
Boleratzky Lóránd életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Botta István (1995.)
Botta István életrajza
Tovább...

Hegedűs Attila - ifj. Zászkaliczky Pál: 
Böröcz Sándor (1995.)
Böröcz Sándor életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Buchalla Ödön (1995.)
Buchalla Ödön életrajza
Tovább...

Fabiny Tamás: 
Józsa Márton (1995.)
Józsa Márton életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Kendeh György (1995.)
Kendeh György életrajza
Tovább...

dr. Cserháti Péter: 
Laborczi Zoltán (1995.)
Laborczi Zoltán életrajza
Tovább...

Mirák Katalin: 
Nagybocskai Vilmos (1995.)
Nagybocskai Vilmos életrajza
Tovább...

Ittzés András: 
Scholz László (1995.)
Scholz László életrajza
Tovább...

Ittzés András: 
Sulyok Imre (1995.)
Sulyok Imre életrajza
Tovább...

dr. Cserháti Péter: 
Tekus Ottó (1995.)
Tekus Ottó életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
BOTTA ISTVÁN (1918-1999) (1999. március 23.)
A temetésén elhangzott megemlékezés Botta Istvánról.
Tovább...

Dóka Zoltán: 
25 éve halt meg Keken András (1999. június)
Emlékezés Keken András Deák téri lelkészre halálának 25. évfordulóján.
Tovább...

Ittzés András: 
Bohus Imre (1999.)
Bohus Imre életrajza
Tovább...

Mirák Katalin: 
Csepregi Béla (1999.)
Csepregi Béla életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Dóka Zoltán (1999.)
Dóka Zoltán életrajza
Tovább...

dr. Fabiny Tamás: 
Fónyad Pál (1999.)
Fónyad Pál életrajza
Tovább...

dr. Cserháti Péter: 
Herényi István (1999.)
Herényi István életrajza
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Joób Olivér (1999.)
Joób Olivér életrajza
Tovább...

dr. Cserháti Péter: 
Kovács Géza (1999.)
Kovács Géza életrajza
Tovább...

Mirák Katalin: 
Lackner Aladár (1999.)
Lackner Aladár életrajza
Tovább...

ifj. dr. Fabiny Tibor: 
Marschalkó Gyula (1999.)
Marschalkó Gyula életrajza
Tovább...

Ittzés András - Szeverényi János: 
Taschner Erzsébet (1999.)
Taschner Erzsébet életrajza
Tovább...

dr. Boros Péter: 
Veöreös Imre (1999.)
Veöreös Imre életrajza
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
Kendeh Györgytől búcsúzunk (2001. január 9.)
Temetési megemlékezés Kendeh György hitvalló lelkészre, az OLBK első titkárára.
Tovább...

Rőzse István: 
Édesapámra emlékezve (2004. május)
Id. Rőzse István (1899-1964)
Visszaemlékezés az 1964-ben elhunyt Rőzse István evangélikus lelkész-esperesre.
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
In memoriam Kutas Kálmán (2004. június)
(1888-1984)
Visszaemlékezés az 1984-ben elhunyt Kutas Kálmán evangélikus lelkészre.
Tovább...

Tekus Ottó : 
Száz éve született dr. Schulek Tibor (2004. március)
(1904 - 1989)
Visszaemlékezés az 1904-ben született dr. Schulek Tibor evangélikus lelkész-esperesre.
Tovább...

Rác Dénes: 
Böröcz Sándor életrajza (2007. január 13.)
(1913-2006)
Böröcz Sándor evangélikus lelkész életrajza, amely a temetésén hangzott el.
Tovább...

id. Zászkaliczky Pál: 
Ittzés Gábor életútja (2007. szeptember 29.)
A győr-nádorvárosi templomban tartott gyász-istentiszteleten a Keresztyén Igazság majd tizenegy esztendőn keresztül dolgozó főszerkesztője életpályának ismertetése.
Tovább...

Id. Zászkaliczky Pál: 
Dóka Zoltánra emlékezem (2010. október 24.)
Visszaemlékezés, amely elhangzott Dóka Zoltán halálának 10. évfordulóján a hévízgyörki templomban tartott istentiszteleten.
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Egy húron pendülni az Úristen akaratával (2012. június)
Kendeh György (1912-2000)
Kendeh György élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Péter: 
Imádság a keresztfa tövében (2012. szeptember)
Dr. Ordass Lajos püspök életének hitvallása
Ordass Lajos püspök élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Thurnay Béla: 
A magyarságot vissza kell vezetni Istenhez! (2012. december)
Egy hitvalló lelkész: dr. Schulek Tibor
Dr. Schulek Tibor élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

id. Zszkaliczky Pál: 
Scholz László tanúskodása Krisztusról, az ártatlan Bárányról (2013. március)
Scholz László élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Péter: 
"Örülök, hogy Krisztusért szenvedhettem..." (2013. június)
Emlékezés Danhauser László lelkészre
Danhauser László élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
"Bár tudnánk meglátni Isten hívogató szeretetét!" (2013. szeptember)
alcím: Emlékezés Zászkaliczky Pál fóti lelkészre
Zászkaliczky Pál élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

id. Zászkaliczky Pál: 
Szabó József püspök (2013. december)
"Az egyház azért van, hogy az állam lelkiismerete legyen"
Szabó József püspök élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Péter: 
"Nagypéntek ünnepén boldog voltam s szabad!" (2014. március)
Emlékezés Dr. Keken Andrásra
Dr. Keken András élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

ifj. Joób Olivér: 
A küzdő és szenvedő egyház embere (2014. június)
Emlékezés Joób Olivér nyíregyházi lelkészre
Joób Olivér élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Bepillantás az isteni kegyelem természetébe (2014. szeptember)
Böröcz Sándor élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Péter: 
A sebek gyógyulása Krisztus szeretetében (2014. december)
Emlékezés Botta István lelkészre
Botta István élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Pál: 
A türelmes evangélista (2014. április 21.)
Megemlékezés Csepregi Bélára születésének 100. évfordulóján
Tovább...

Mirák Katalin: 
"Maga még harangozó sem lehet" (2015. június)
Emlékezés Nagybocskai Vilmosra
Nagybocskai Vilmos élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Zászkaliczky Pál: 
Az igazságért küzdő tudós teológus (2015. március)
Dóka Zoltán élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

id. Zászkaliczky Pál: 
A szétszóratásban is "a kegyelem ege alatt" (2015. szeptember)
Túrmezei Erzsébet diakonissza főnökasszony, költő és műfordító (1912-2000)
Túrmezei Erzsébet élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
"De végül megmentett, mindenben megtartott" (2015. december)
Emlékezés Buchalla Ödön lelkészre
Buchalla Ödönélete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
A mennyei derű embere: Kiss János (2016. március)
Kiss János élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Ittzés István: 
Lelkeket menteni (2016. december)
Ács Gyula életére, szolgálatára emlékezünk
Ács Gyula élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Lupták György: 
Fegyelmi vagy nyugdíjazás (2016. szeptember)
Visszaemlékezés Lupták Gyula evangélikus lelkészre
Lupták Gyula élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...

Bencze András: 
Nem szégyellem az evangéliumot (2016. június)
Pór János emlékezete
Pór János élete a Híd magazin XX. századi hitvallók sorozatában
Tovább...