Terray László: 
Kirekesztették a "valóságot"? (1985.)
Evangélikus világgyűlés Budapesten
Terray László norvégiai lelkész cikke, amelyet 1985-ben az amerikai Princetonban megjelenő Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (rövidítve OPREE) c. folyóirat közölt (V. évf. 6. sz. 1-17. old.: Was the "Reality cut out?) - A cikk több olyan részletet közöl a budapesti nagygyűlés előzményeiről és lefolyásáról, amelyekről a külföld már akkor tájékoztatva volt, amelyek azonban az itthoni nyilvánosság számára ismeretlenek voltak. A cikket az OPREE szerkesztője, dr. Paul Mojzes professzor szíves engedélyével közölte a Keresztyén Igazság, ifj. Ittzés Gábor fordításában.
Tovább...

Gyapay Gábor: 
A Fasor újjászületése (1997. december)
Tanulmány az egykori evangélikus gimnázium újjászületéséről az újraindult intézmény első, történész igazgatójának tollából.
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Dóka Zoltán Nyílt levelének körülményei és utóélete a reformiratokban (2004. szeptember)
A szerző Dóka Zoltán nyílt levele megírásának körülményeit ismerteti, valamint elemzi annak hatását a 80-as, 90-es évek evangélikus reformirataira.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Visszapillantás az 1984-es világgyűlésre (2004. április 21-22.)
Beszélgetés dr. Terray Lászlóval a Lutheránus Világszövetségről, a budapesti nagygyűlésről és Dóka Zoltán Nyílt leveléről
Beszélgetés Terray László, Norvégiában élő lelkésszel, aki 1984-ben tagja volt a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésén részt vevő norvég delegációnak. A szöveget Terray László látta el jegyzetekkel.
Tovább...

Ifj. Zászkaliczky Pál: 
Az egyházvezetés szerepe a Testvéri szó egyházunkra gyakorolt hatásának alakulásában (2006. június)
A tanulmány - 20 évvel a Testvéri szó című reformirat megjelenése után - azt elemzi, hogy annak egyházunk életére gyakorolt hatásában milyen szerepe volt az egyház vezetésének.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Szavazás a lelkészi munkaközösségekben 1984 őszén Dóka Zoltán Nyílt levelével kapcsolatban (2006. június)
Dóka Zoltán 1984-es Nyílt levele után ősszel Káldy Zoltán 3 kérdésben kötelező szavazást rendelt el az LMK-kon. A tanulmány ezeknek az eredményét összesíti és elemzi.
Tovább...