Lars Olof Andersson: 
A Lutheránus Világszövetség és a Magyar Evangélikus Egyház kapcsolata Ordass és Káldy püspöksége idején (1993. április 28.)
Ez az előadás Uppsalában hangzott el az "Egyház diktatúrában és demokráciában" című szeminárium keretében. A szeminárium a Svéd Egyház Kutatóbizottsága és a Svéd Egyház teológiai- és ökumenikus titkárságának uppsalai tagozatának szervezésében jött létre.
Tovább...

Mirák Katalin: 
Az evangélikus egyház Magyarországon (1945-1991) (1995. szeptember)
Összefoglaló tanulmány a Magyarországi Evangélikus Egyház 1945-91 közötti történetéről.
Tovább...

David Baer: 
Két válasz - három magatartás (1998. április 28.)
A Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltjának vizsgálata
Egy Magyarországon kutató amerikai teológus előadása az 1948. utáni kommunista diktatúrához az Evangélikus Egyházon belül tapasztalható három különböző viszonyulásról.
Tovább...

id. Magassy Sándor: 
Az Egyezmény (1948-1989) (1998. december)
Ötven évvel a Kormány és az Evangélikus Egyház által megkötött Egyezmény aláírása után a szerző közli annak teljes szövegét, valamint elemzi az egyház működésében az Egyezményhez való viszonyt, az arra történő örökös hivatkozást. 41 éven át ez határozta meg egyházunk helyzetét és szolgálatát. Az 50 éves évforduló alkalmat adott arra, hogy megismerjük azt a szöveget, melyet megszületése után szinte sohasem idéztek, viszont szinte állandóan hivatkoztak rá.
Tovább...

id. Magassy Sándor: 
Egyházunk utolsó ötven éve (1998. november 12.)
Vállaltan vázlatos és szubjektív tanulmány. Vázlatos: azaz nem öleli fel a történések lehető teljességét, igyekszik megmaradni néhány kiemelkedően fontos jelenség felvillantásánál. Szubjektív: azaz hangsúlyossá válnak benne a személyes mozzanatok.
Tovább...

Kiss Réka : 
Néhány adalék a protestáns egyházpolitika alakulásához a "hosszú ötvenes? években, különös tekintettel 1956-ra(*) (2006. március 30.)
Az 1950-es évek egyházpolitikai folyamatainak elemzése, elsősorban a reormátus egyházban.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő: 
Egy "emberi pap" portréja(1) (2013. június 12.)
Böröcz Sándor (1913-2013)(2)
Böröcz Sándor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulóján egyháztörténész leánya által elmondott előadás, amely nyiltan dolgozza fel Böröcz Sándor nyilaskeresztes párttagságának, valamint későbbi letartóztatásának és vorkutai fogságának történetét is.
Tovább...