Dedinszky Gyula: 
Kapcsolatom Ordass Lajossal
Ordass Lajos harcostársának, nászának személyes hangú visszaemlékezése a püspökkel való kapcsolatára.
Tovább...

Vajta Vilmos: 
Ordass Lajos (1978. augusztus)
1901?1978
Vajta Vilmos által Ordass Lajos halálának hírére az Útitárs című folyóiratba (Útitárs, Magyar evangéliumi lap 1978. 5. sz. XXII. évf.) írt nekrológja.
Tovább...

Id. Zászkaliczky Pál: 
Ordass, a gyülekezeti lelkész (1984. augusztus 19.)
Ordass Lajos ceglédi lelkészutódának beszéde a püspök emléktáblájának felavatásakor.
Tovább...

ifj. Fabiny Tibor: 
A MEGÁLLÁS SZIMBÓLUMA (1989. március 18.)
(Olvasónapló: Ordass Lajos Önéletrajzi írások.*)
Olvasónapló és előadás Ordass Lajos Önéletrajzi írásai alapján.
Tovább...

Dr. Boleratzky Lóránd: 
Ordass Lajos emléktáblájánál (1992. december 6,)
A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet emléktábla avató ünnepélyén elhangzott beszéd.
Tovább...

dr. Boleratzky Lóránd: 
Az Ordass-per (1995. szeptember)
(Jogi szempontból)
Az Ordass Lajos elleni per bemutatása.
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos és Eivind Berggrav (1995. szeptember)
Összehasonlító tanulmány, amelyben a szerző Ordass Lajos és Eivind Berggrav kapcsolatát, kettejük ellenállásának és helyzetének hasonlóságait és eltéréseit elemzi.
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos evangélikus püspök irathagyatéka (1995. július 4-6.)
Előadás a Magyarországi Egyházi Levéltárak Egyesülete közgyűlésén
Tovább...

Terray László: 
"Ordass-vita" Norvégiában (1996. július 25.)
Norvégiában élő evangélikus lelkész beszámolója a norvég sajtóban folyt vitáról, amely Ordass Lajos és az LVSZ kapcsolatáról, a Világszövetség felelősségéről szólt.
Tovább...

Terray László: 
A norvég "Ordass-vita" (1996. október 21.)
Kiegészítés a norvég sajtóban folyó Ordass-vitáról írt beszámolóhoz.
Tovább...

Terray László: 
Észak nem felejt (1998. június)
Összefoglaló a 90-es években az északi országok lapjaiban Ordass Lajosról és az LVSZ "Kelet-politikájáról".
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
Ordass püspök és a politika (1998. szeptember)
Vajon nevezhetjük-e Ordass Lajost politikai személyiségnek? Milyen elvek vezérelték a püspököt a politika által feltett kérdésekre adott válaszaiban?
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Ordass Lajos élete és munkássága kritikus helyzetek tükrében (1999. február 11.)
Néhány olyan pillanat elemzése Ordass Lajos életéből, amikor kritikus helyzetbe került, tudniillik mert döntenie kellett. Döntéseit alapvetően nem individuális szempontok, hanem elvek, ill. Istenre és Isten akaratára figyelése határozzák meg.
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos és Veöreös Imre (1999. szeptember)
Ordass Lajos Önéletrajzi Írásainak olvasásakor nem kerülhette el az olvasó figyelmét, hogy Ordass az 1957/58-as eseményekről való beszámolójában egy helyen negatív kijelentést tesz Veöreös Imrére vonatkozólag. Ezzel kapcsolatban nemrég egy olyan dokumentum került felszínre, amely szükségessé teszi ennek a benyomásnak a korrigálását.
Tovább...

Eric W. Gritsch: 
Isten fátyola (2001. március)
Teológiai visszapillantás Ordass Lajosra
Tanulmány Ordass Lajos születésének 100. évfordulóján a Nemzetközi Ordass Alapítvány vezetőségének egyik tagjától.
Tovább...

Böröcz Enikő: 
"A legfiatalabb püspök" (2001. március)
Ordass Lajos püspök első megszólalásai a Magyarországi Evangélikus Egyház történetében 1945. aug.17-tól 1947. február 20-ig a püspökkari konferenciák anyagai alapján
A szerző a püspöki konferenciák iratanyagai alapján elemzi Ordass Lajos püspöki szolgálatának indulását.
Tovább...

Pósfay György: 
Találkozásaim Ordass Lajossal(1) (2001. február)
Dr. Póspay György személyes hangvételű visszaemlékezése Ordass Lajossal való találkozásaira.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Ordass Lajos és a lutheri két birodalomról szóló tanítás (2001. január 14.)
Tanulmány arról, hogyan vált valósággá Ordass Lajos életében Luthernek Isten két birodalmáról szóló tanítása.
Tovább...

Nemes Viktória: 
A keresztfa tövében (2001. március)
megemlékező tanulmány Ordass Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából
Tovább...

Dr. Boleratzky Lóránd: 
Néhány Ordass Lajossal kapcsolatos élményem (2001. november 30.)
Az Ordass-kiállítás megnyitóbeszéde
Tovább...

Terray László: 
Ordass Lajos bizonyságtételének visszhangja külföldön.*) (2002. április 11.)
A Szerző több évtizedes gyűjtőmunkájára alapozva összefoglalja, hogy a külföldi egyházakban és sajtóban milyen jelei voltak Ordass Lajos helytállásának.
Tovább...

Terray László: 
Emlékmorzsák Ordass Lajossal kapcsolatban (2002. szeptember)
Tovább...

Böröcz Enikő: 
Crux victoribus (2003. február 6. )
Ordass püspökségének "második aktív korszaka? a legújabb levéltári kutatások tükrében (1956. okt. 31. - 1958. jún.17.)*)
Átfogó kép Ordass Lajos második aktív püspöki szolgálati időszakáról.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő: 
Ordass-kutatás Chicagóban, Genfben és Berlinben (2008. május)
A szerző a világ evangélikusságának három fontos levéltárában Ordass Lajosról folytatott kutatásairól írt összefoglalót.
Tovább...

Böröcz Enikő : 
Ordass Lajos és Nagybörzsöny (2011. augusztus)
Ordass Lajos püspök veje, ifj. Dedinszky Gyula nagybörzsönyi lelkész volt hosszú évekig. Ebben az időszakban a már másodszor félreállított püspök sokszor járt ebben a gyülekezetben, bár szolgálatának korlátozása ide is kiterjedt.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő : 
Ordass Lajos és a finn egyház 1958-1978 (2012. szeptember)
Ordass Lajosról elterjedt nézet, hogy nem volt kapcsolata a finn evangélikussággal. A szerző ennek elenkezőjét igazolja.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő : 
"Jól van, jó és hű szolgám" (2013. szeptember)
Ordass Lajos utolsó három évének legfontosabb lelki, evangélikus, egyházvédő és egyházharcos vonásai (1976-1978)
Ordass Lajos utolsó három évének legfontosabb lelki, evangélikus, egyházvédő és egyházharcos vonásai (1976-1978)
Tovább...

Isó Gergely: 
Ordass Lajos az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban (2016. szeptember)
Az '56-os forradalom 60. évfordulójára íródott tanulmány Ordass püspök október-novemberi napjait mutatja be.
Tovább...

Isó Gergely: 
Az egyház újjászervezése (2017. június)
A tanulmány Ordass Lajos második aktív püspöksége (1956-58) alatti erőfeszítéseit mutatja be, amellyel a korábbi évek rombolásaiból újjá akarta szervezni az evangélikus egyházat.
Tovább...

Isó Gergely: 
Tárgyalások az egyház és az állam között (2017. szeptember-december)
1957 őszán sorsdöntő tárgyalássorozat kezdődött a kádári állam és az evangélikus egyház vezetői között. Megvizsgáljuk e tárgyalások előzményeit, majd pedig magának a tárgyalásnak a menetét, tartalmát, eredményét mutatjuk be.
Tovább...

Dr. Boleratzky Loránd: 
Ordass Lajos püspök másodszori félreállítása (2019. március)
A neves egyházjogász Ordass Lajos püspök 1958-ban bekövetkezett második félreállításának eseményeit, és annak következményeit foglalja össze.
Tovább...