Mirák Katalin: 
Boleratzky Lóránd (1995.)

1920. augusztus 26-án született Neszelén (Zala m.). Édesapja Boleratzky Gyula, édesanyja Szabolics Antónia, mindketten pedagógusok. Elemi és középiskoláit Zalaegerszegen, jogi tanulmányait 1938-42 között a miskolci evangélikus jogakadémián végzi. A debreceni egyetem jogi karán 1942-ben summa cum laude szerez doktorátust.

Működését a budapesti büntetőtörvényszéken kezdi joggyakornokként. Közben, 1943?44-ben ösztöndíjasként Németországban, majd Finnországban tanul és dolgozik. 1944 őszén behívják katonának, hamarosan Nürnberg közelében hadifogságba esik. 1946 tavaszán szabadul.

A miskolci evangélikus jogakadémia igazgató-választmánya 1947 januárjában rendkívüli tanárrá választja. 1947 szeptemberében egyetemi magántanári képesítést szerez. Ezt követően a jogakadémia rendes tanárává választják.

1949-ben feleségül veszi Csongor Erzsébetet. Két gyermekük születik.

1949 szeptemberében ? a jogakadémiák megszüntetése után ? a budapesti egyetem jogi karára osztják be intézeti tanárnak. Innen 1950 októberében politikai okok miatt elbocsátják. Ezt követően az állami erdészetnél, a földalattinál, majd egy öntödében fizikai munkásként dolgozik.

1957 júniusában a déli egyházkerület ügyésze lesz. E tisztségéről 1958. május 9-én ? miután az ÁEH Ordass eltávolítását követelte ? lemond.

1957-től ügyvédként dolgozik: előbb Mezőkövesden öt évig, majd Gödöllőn nyugdíjbameneteléig, 1983-ig.

1989-ben az Ordass Lajos Baráti Kör elnökévé, 1990-ben pedig zsinati taggá választják. 1990 decemberében a művelődési és közoktatási miniszter rehabilitálja.

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak ebben az évszázadban az egyetlen egyetemi magántanári képzettségű egyházjogásza.

Boleratzky Lóránd főbb művei :

A magyar evangélikus püspöki intézmény egyházjogi és egyházkormányzati szerepe és jelentősége Miskolc 1941.

A magyarországi evangélikus egyházfelügyelői intézmény eredete és egyházjogi jelentősége Miskolc 1942.

Állam és evangélikus egyház Finnországban Bp. 1947.

A tiszai evangélikus egyházkerület miskolci jogakadémiájának múltja és szerepe a jogi oktatásban Keszthely 1990. Ez német nyelven is megjelent: Zur Geschichte der juristischen Hochschule des evangelischen Kirchendistrikts an der Theiß in Miskolc (Ungarn) und ihre Rolle im Rechtsunterricht /Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 1993. 110. Band/

A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai I. rész Bp. 1991., II. rész Bp. 1998.

Aki mindvégig állhatatos maradt, Ordass Lajos a mártírsorsú evangélikus püspök Bp. 2001.

Továbbá számos cikke, tanulmánya olvasható a Lelkipásztor és a Keresztyén Igazság Új folyamának számaiban, valamint a Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht című folyóiratban.

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül I. kötet, MEVISZ 1995. (48-66.o.)

Vissza