dr. Cserháti Péter: 
Herényi István (1999.)

1918. május 20-án született Cegléden. Édesapja Herényi István, édesanyja Karsay Ida. Kisgyermekkorát Rákospalotán, Beleden, majd Győrszemerén töltötte. Középiskolai tanulmányait a Madách Gimnáziumban végezte, 1936?40 között a budapesti Pázmány Péter Egyetem jogi karának hallgatója volt. Jogi diplomájának megszerzése után rövid ideig a Budapesti Központi Járásbíróság fogalmazójaként dolgozott, majd 1941?42-ben Humboldt-ösztöndíjjal Németországban tanult. Hazatérése után behívták, a kiképzést követően 1944-ben került a keleti frontra. Részt vett a védelmi harcokban, majd hadbírói beosztásba került. 1945-ben Ausztriában amerikai fogságba esett. Hazatérése után, az igazoló eljárást követően a Markó utcai Büntető Törvényszéken dolgozott, közben letette az egyesített ügyvédi és bírói vizsgát.

1947. április 18-án feleségül vette Sass Katalin tanítónőt. Öt gyermekük született.

1949-ben egy koncepciós perben tanúsított magatartása miatt eltávolították bírói állásából. Öt éven keresztül többnyire vidéken dolgozott, rendszerint segédmunkásként. Bekapcsolódott a Deák téri gyülekezet életébe, megismerkedett Keken András lelkésszel és Ordass Lajos püspökkel. Teológiára jelentkezett, egy évet a reformátusoknál, további egy évet az evangélikusoknál végzett, de az alapvizsgák sikeres letétele után továbbtanulását megakadályozták. Tanulmányait illegálisan Keken Andrásnál és Ordass Lajosnál folytatta, a szükséges vizsgákat előttük tette le.

1954-től ismét vállalhatott ? először vidéken ? ügyvédi munkát. Az 1956-os forradalom leverése után több világi és egyházi eljárásban vett részt védőként. Ez utóbbi miatt különböző módszerekkel eltávolították egyházi tisztségeiből, illetve lehetetlenné tették szolgálatát. 1978-ban mint ügyvéd vonult nyugdíjba.

Történeti kutatásokat végez, elsősorban Vas megyei, őrségi vonatkozásban. Részt vett az 1984-től a későbbi Testvéri Szó c. irat körül kialakult megújulási mozgalomban, majd 1988-ban alapító tagja lett az Ordass Lajos Baráti Körnek és egyik megindítója a Keresztyén Igazság c. folyóirat Új folyamának. Részletes rehabilitációs keresetet nyújtott be a DEEK bíróságához, amelynek tárgyalása jelenleg is folyamatban van.

Dr. Herényi István 2013. március 5-én hunyt el.

Főbb művei:

Alsóőr genealógiája ELTE Névtudományi Füzetek Bp., 1982.

A középkori Vasvármegye genealógiája ELTE Névtudományi Füzetek Bp., 1987.

Az alsóőri nemesi közbirtokosság genealógiája ELTE Névtudományi Füzetek Bp., 1990.

Az evangélikus egyház az egyházjogtörténet tükrében. (1945?1990, Vázlat) magánkiadás, Velem, 1991.

Szent Vid várának és tartozékainak története Velemi Önkormányzat, Velem, 1992.

Magyarország nyugati végvidéke 800?1242 Argumentum, Bp., 1996., 2. kiadás 1999.

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül II. kötet, MEVISZ 1999. (176-198.o.)

Vissza