ifj. Zászkaliczky Pál: 
Kendeh György (1995.)

1912. január 22-én született Késmárkon. Édesapja Kirchknopf Gusztáv evangélikus lelkész, édes-anyja Laukó Ilona. Születése után nem sokkal Kolozsvárra költöznek. 1923-ban édesapját kiutasítják Erdélyből, Magyarországra menekülnek. A Budapesti Evangélikus Gimnáziumban 1931-ben érettségizik, majd felvételt nyer a soproni Teológiára, ahol 1935-ben fejezi be tanulmányait. Raffay Sándor bánya-kerületi püspök szenteli lelkésszé.

1935 szeptemberétől Szegeden, 1936 márciusától Cegléden segéd-lelkész. 1937 szeptemberétől egy évig állami ösztöndíjas a svédországi Uppsalában, majd onnan hazatérve mint segédlelkész szolgál Budapest-Deák téren. 1939 júniusában foglalja el első önálló lelkészi szolgálati helyét Nyáregyházán (Pest m.).

1939-ben megnősül, felesége Bendl Mária, három gyermekük születik.

1943-ban és 1944-ben 18 hónapos tábori lelkészi szolgálatot végez kórházvonaton.

1945 decemberében Kelenföldre választják meg. 1950. március 30-án letartóztatják. 22 napot tölt az ÁVH Andrássy úti börtönében, majd a Fő utcai börtönből 16 nap múltán fél évre Kistarcsára internálják. 1951 júniusában a Békés megyei Kamut melletti tanyákra telepítik ki feleségével és gyermekeivel együtt. A kitelepítés megszűnte után is ott maradnak, mert nincs hova menniük. 5 kat. hold állami tartalékföldet művel. 1955-ben költöznek Piliscsabára. 1956. október 6-án rehabilitálják, visszakerül Kelenföldre lelkésznek. A forradalom után a külföldről érkező segélyszállítmányok elosztását szervezi az egyházon belül.

1961. október 23-án az Északi Evangélikus Egyházkerület Törvényszéke "egyházi közérdekből való áthelyezésre? ítéli. Novembertől a kistarcsai Özvegy Papnék Otthonának gondnoka. 1962-ben perújrafelvételt kér, de kérelmét az egyetemes egyházi bíróság elutasítja. 1982 márciusától nyugdíjas, azóta Budapesten él. 1989-ben jogfosztottságát az egyház megszüntette.

Az 1988-ban megalakult Ordass Lajos Baráti Kör alapító tagja és 10 éven át titkára volt.

Kendeh György 2000. december 25-én hunyt el. Életéről 2012-ben könyv jelent meg: Thurnay Béla (szerk.): Nem nagyobb a szolga az ő uránál, Kendeh György lelkész élete és szolgálata

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül I. kötet, MEVISZ 1995. (147-172.o.)

Vissza