ifj. dr. Fabiny Tibor: 
Marschalkó Gyula (1999.)

1921. december 26-án született Rákoskeresztúron, felvidéki német (cipszer) származású szülők gyermekeként. Édesapja evangélikus tanító volt, édesanyja katolikus. Őt magát is katolikus szertartás szerint keresztelték meg, mert édesapja reverzálist adott, de gyermekkorától evangélikus hitben nevelkedett. Iskoláit Csorvás egyik tanyai iskolájában kezdte, majd Békéscsabára került. 1937-ben Rákoshegyen kapott tanítói állást az édesapja, s a fiú a fasori evangélikus gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1939 és 1942 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának kémia?fizika szakára járt. Közben 1941-ben a Székesfővárosi Felső Zeneiskolában ének?zongora szakra iratkozott be. A soproni teológiát 1942-ben kezdte el, ahol ? megelőző tanulmányai miatt ? csak három évet kellett elvégeznie. 1945-ben tette le szigorlati vizsgáit. 1945. július 8-án szentelte fel Raffay Sándor püspök.

1948 szeptemberében feleségül vette Szentirmai Annát.

1945-ben Szegedre került segédlelkészként Benkóczy Dániel mellé, akinek betegsége miatt egy ideig teljesen egyedül látta el az anyagyülekezetet és annak 11 szórványgyülekezetét. 1947. október 1-től Kelenföldön volt segédlelkész Kendeh György mellett. Egy évvel később Mezőhegyesre került helyettes lelkészként, 1948 októberében aztán a gyülekezet megválasztotta, s 1955-ig ott szolgált. 1955-ben Vecsésre helyezték, ahol 35 évig volt a gyülekezet lelkésze. 1990 óta Rákoshegyen tölti nyugdíjas éveit. Az újjáalakult FÉBÉ munkájában aktívan részt vesz.

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül II. kötet, MEVISZ 1999. (275-296.o.)

Vissza