1-2. szám - 1989. június: 

44 év után az "Ordass Lajos Baráti Kör" felvállalta, hogy újra indítja a régi híres teológiai folyóiratot, a "Keresztyén Igazság"-ot. Az új folyam nyitó duplaszámában a jelenlegi szerkesztők felelevenítik a folyóirat első időszakát (1934-1945). Terveik szerint az újraindított folyóirat célja a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) megújulásának a szolgálata. A nyitó áhítat Ordass Lajostól püspöktől van (1901-1978).

Az első részben, mely a "Tanulmányok" címet viseli három cikk kapott helyet. Az első "Több igazságot: Mt. 5,20) egy, a Hegyi beszéd témájában elhangzott előadássorozat része Karner Károly teológiai professzortól (1897-1985), aki a folyóirat korábbi korszakának főszerkesztője volt. Ezt követi ifj. Fabiny Tibor napló-esszéje Ordass püspök "Önéletrajzi írásai"-ról. A szerző a "biztos alapokon állás" szimbólumaként állítja elénk a püspök jellemét és munkásságát. Scholz László "Ordass" c. versét a gondolat és vallás szabadságának elméleti, történelmi és aktuális szempontú tárgyalása követi Boleratzky Lóránd tollából. A "Dokumentumok" rész egy 1988 márciusában elhangzott előadás, melyet Dóka Zoltán lelkész mondott el kollégái előtt. Dóka lelkész úr részletes elemzését adja a MEE torzulásainak az elmúlt 40 évben. Ezt követi a "Magyarázat" c. írása 1988 tavaszáról, melyben elmagyarázza, miért nem állt módjában elfogadni a MEE jelenlegi vezetőség által felajánlott rehabilitációt. Az "Élő tanúk" rész rövid bejelentéssel kezdődik Schulek Tibor lelkész haláláról, aki az OLBK tiszteletbeli tagja volt.

1989. május 14-én bekövetkezett halála előtt röviddel még ígért folyóiratunknak egy önéletrajzi írást, ami azonban már csak nekrológ formájában jelenhet meg következő számunkban. Id. Kendeh György lelkész a korábbi, Budapest-Kelenföldi gyülekezete másodfelügyelőjének címzett "Nyílt Válasz"-ában leírja, hogyan távolították el kétszer is erőszakkal a gyülekezet éléről.

Az utolsó, "Fórum" c. rovat két cikket tartalmaz Id. Magassy Sándor és Ittzés Gábor lelkészektől. Mindkettő a MEE jelenlegi problémáit taglalja; mindkettő tiszta és őszinte nyilvánosságot kér, aminek alapján van remény hiteles és érdemes jövőre. Politikai vagy egyházpolitikai manipulációk helyett ismét a "Keresztyén igazság"-nak kellene meghatároznia az egyház életét: Isten jó hírének igazsága.

Vissza  Letöltés