10. szám - 1991. nyár: 

A Keresztyén Igazság 10. számának szerkesztői előszavában arról olvasunk, hogy a két évvel ezelőtt indult független evangélikus folyóiratnak a jö-vőben lesz külön főszerkesztője és felelős szerkesztője. A szerkesztők a kezdeti célkitűzésen nem akarnak változtatni, hanem azok-megvalósítását tű-zik ki célul. Meditációként Kapi Béla egykori dunántúli püspöknek egyház-kerületének felosztásáról szóló vízióját olvashatjuk. A szerkesztői kerekasztal-téma: "Mit várok/várnék a zsinattól?" A beszélgetés résztvevői felidézik Luthernek a zsinat halogatásáról szóló, mára nagyon aktuálissá vált gondolatait. A hozzászólók általában úgy vélik, hogy egyházunkra a "megkésett zsinat" terhe nehezedik. A tanulmányok között Eduard Schweizer svájci teológusnak a protestáns értelemben felfogott lelkészi szolgálat újszövetségi alapjait tárja fel. Ifj. Fabiny Tibor a bibliai szövegek értelméről, s ezen belül az ún. sensus plenior ("teljesebb értelem") problémájáról ír. Élő Tanúk c. rovatunkban interjú hangzik el Botta István nyug. lelkésszel és egyháztörténésszel főszerkesztővé történt megválasztása alkalmából. Az interjúban többek között hallunk Ordass püspökkel való kapcsolatáról és a magyar reformáció történetéről szóló kutatásairól, az elkészült és készülő könyveiről. A Dokumentumok között két 1987-ben készült írást közlünk. Az elsőt Dóka Zoltán írta dr. Nagy Gyula püspöknek, a másodikat pedig 16 lelkész és világi írta az egyház akkori vezetőségének. A lelkész, s majd a tizenhat aláíró 1987-ben érettnek érezte az időt arra, hogy az evangélikus egyházban zsinatot tartsanak. Széljegyzetek c. rovatunkban id. Magassy Sándor a "Roszik-per" tanulságairól, Boleratzky Lóránd pedig egy 1977-ben történt eseményről számol be.

Vissza  Letöltés