100. szám - 2013. 4.: 

Keresztyén Igazság folyóiratunk e számmal a jubileumi 100. számhoz ért. Ennek örömére 100 oldalban, gazdag tartalommal jelentetjük meg, és adjuk Olvasóink kezébe.

Az elején a közelmúltban megjelent Túróczy Zoltán igehirdetés kötetéből közlünk egy ádventi elmélkedést, majd folytatódik a Lutheri teológiáról mindenkinek sorozatunk, mely ezúttal az adiaforon kérdését járja körül.

1983-ban adták ki neves német teológusok azt a dokumentumot, amely az úrvacsorával kapcsolatos téves gyakorlattal szemben kifejezésre juttatja a lutheri teológiai szempontokat. Fontos tájékozódási pont ez tehát minden evangélikusnak.

Tanulmányaink sorát Dóka Zoltán írásával kezdjük. A tanulmány az óegyházi evangéliumok etikai alkalmazhatóságát vizsgálja az igehirdetésben, nagy segítséget adva ezzel minden igehirdetőnek, de igehallgatónak is.

Folytatjuk Identitás és tolerancia című sorozatunkat immár a harmadik, befejező résszel.

Nagy érdeklődésre tarthat számot Terray László a Füstbe ment terv címmel Vajta Vilmos ügynökké szervezésének kísérletéről szóló írása, és Pátkai Róbert írása, melyben a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) munkásságát rejtő iratanyagról ír.

E számunkban köszöntjük a 90 éves Terray Lászlót két, Norvégiában járt ifjú lelkész emlékezésén keresztül.

Gazdag tartalommal töltöttük meg jubileumi számunkban az Emlékezünk rovatot is. Közöljük Grendorf Péter Ordass Lajos sírjánál elmondott igehirdetését, emlékezünk Böröcz Enikő segítségével a 100 éve született Böröcz Sándorra. Goór Judit tanulmánya pedig Weöres Sándor munkásságát eleveníti meg.

Végül két könyvet ajánlunk Olvasóink figyelmébe: az Ordass Lajos fordításában újra kiadásra került Hallgrímur Pétursson Passióénekek című művét, valamint id. Zászkaliczky Pál Vetés közben című kötetét.

Vissza  Letöltés