101. szám - 2014. 1.: 

Ez évi számainkban fiatal lelkészek igehirdetéseivel fog találkozni a kedves Olvasó. Böjti számunkban Malik Péter hirdeti az evangéliumot: van kiút a hiábavalóságból. Az évenként megrendezésre kerülő Luther-konferenciák folyóiratunk számára gazdag anyagokat nyújtanak. Ebből közlünk ma kettőt: Véghelyi Antal Mi szükséges az egyház egységéhez? A marburgi kollokvium aktualitása című előadásának első részét, és Csepregi Zoltán A reformáció nyelve: hitváltók és hitvédők című előadását.

Ezután folytatjuk Tóth Károly tanulmányát, amelyet az egyházi választások történetéről írt.

Ezt követően a közelmúltban elhunyt evangélikus zeneszerzőre, Szokolay Sándorra emlékezünk a temetésén elhangzott igehirdetés és imádság közlésével. Végül egy gyűjteményt nyújtunk át Olvasóinknak, mely Hallgrímur Pétursson passióénekeihez kínál dallamokat. Reméljük, hogy böjti elmélkedésekhez jó segítséget ad.

Vissza  Letöltés