102. szám - 2014. 2.: 

Pünkösd ünnepére gondolva és a Szentlélek szíveket Krisztushoz melengető munkáját áhítva foglalkozunk e számunk két írásában is azzal, hogy mit jelent a Szentlélek jelenléte az egyház népe számára.

Az igehirdetés Weltler Gábor tollából a Szentlélek Krisztusra mutató, Krisztust hirdető erejéről tanúskodik; Joachim Heubach tanulmánya pedig a Lélek ajándékát mint Isten ígéretének beteljesedését mutatja be.

Folytatjuk két sorozatunkat is: a lutheri teológiáról mindenkinek rovatunkban ezúttal Tubán József ír a status confessionis helyzetéről, a Luther-konferencia rovatban pedig folytatjuk Véghelyi Antal tanulmányát az egyház egységéről, és elkezdjük Ittzés Gábor: Reformáció és kultúra. Luther, Melanchthon és Arisztotelész a wittenbergi egyetemen a XVI. század elején című előadásának közlését. Ezután Fabiny Tibor írásával köszöntjük a hetvenéves Ittzés János püspököt, aki 25 éve tagja folyóiratunk szerkesztőségének.

Végül a Háló sorozat második köteteként kiadott Egyházvezetők 1. című könyvet mutatja be egy ifjú történész, Isó Gergely.

Vissza  Letöltés