104. szám - 2014. 4.: 

Karácsony ünnepére készülve nyitjuk ez évi utolsó számunkat Lőrincz Csaba ádventi igehirdetésével, amely 2013 ádventjén a tévében is elhangzott.

A lutheri teológiáról mindenkinek című sorozatunkban a végidőre tekintünk, Luther eszkatológiájával foglalkozunk.

Az előadások rovat változatos témákat nyújt. Olvasóink legelőször egy bibliatanulmánnyal találkoznak, melyet Weltler Gábor írt; majd az istentisztelet lényegéről gondolkodhatnak Kovács László Attila és Tubán József előadásaiban. Ezután megismerkedhetnek Michael Biberauer evangélikus lelkész legnehezebb lelkészi szolgálatának igehirdetésével és életével. Az igehirdetést és létrejöttének körülményeit Csanády Andrásné Dr. Bodoky Ágnes a lelkész ükunokája, élete regényét id. Zászkaliczky Pál mutatja be.

Leghosszabb tanulmányunk Ordass Lajos minnapolisi útját ismerteti az előkészületektől kezdve az ott zajló eseményeken át a hazatérésig. Isó Gergely tanulmányának most az első részét közöljük.

Emlékezünk rovatunkban szomorú kötelességünknek teszünk eleget: búcsúzunk a folyóiratunkban gyakran publikáló, az Ordass Lajos Alapítványban kuratóriumi tagságot betöltő Ordass-kutatótól, Böröcz Enikő lelkésztől.

Vissza  Letöltés