108. szám - 2015. 8.: 

A ragyogó karácsonyfa, a roskadozó asztalok árnyékában ez évi utolsó számunk igehirdetése a börtönök karácsonyának világába vezeti az olvasókat. Weltler Rezső rámutat arra, hogy az európai keresztyénség története is egy börtönből indul, amikor Pál apostol a filippi börtönben hirdeti az evangéliumot.

Az ünnepek olvasmányai közé két szerző négy tanulmányát nyújtjuk át. Tubán József a Gal 3,19?29 alapján a törvény Pál apostoli értelmét magyarázza. Tanulmányában megvilágítja, hogy hogyan értsük Pálnak azt a megállapítását, hogy a törvény nevelőnk volt Krisztusig. A szerző másik tanulmánya az Ágostai hitvallásról szól, melyben felelevenedik ez a ma már ?porosodó? név, amelyen azonban régen evangélikus egyházunkat nevezték. Bemutatja, hogy ha konzekvensek vagyunk a hitvallásunkhoz, akkor hogyan gondolkodjunk az ágostai hitvallás tükrében hitünkről és életünkről.

Másik szerzőnk, Véghelyi Antal a hitvallásos evangélikusságról szóló tanulmányában bemutatja, hogy mi is a hitvallásosság, mit jelent számunkra az Ágostai hitvallás és külön kiemeli az úrvacsora jelentőségét, melynek rendszeres vételére buzdít. A lelki kormányzásról szóló írásában pedig, melynek most első részét közöljük, azt mutatja be, hogy az őskeresztyén gyülekezetekben mit jelentett a lelki vezetés, pásztorolás. Egyházunk gondjait látva, ezeknek a témáknak az átgondolása segítségünkre lehet a gondok megoldásában, egyházunk megújulásában.

Vissza  Letöltés