112. szám - 2016. 4.: 

Ez évi utolsó számunk is Ordass Lajos igehirdetésével kezdődik, aki karácsony örömhírét hirdeti meg: Krisztus által "a menny kupolás temploma alatt élünk", mert van győzelem a bűn és a halál felett.

Folyóiratunk további részében értékes és alapos tanulmányokat közlünk. Szokolay Sándor néhai evangélikus zeneszerző Evangélikus spiritualitás ma címmel tartott előadásában egyházzenénk legfontosabb kérdéseit veszi elő. Megfontolásra és felhasználásra ajánljuk gondolatait és javaslatait.

Weltler Gábor tanulmányában bemutatja az úrvacsora bibliai tanítását és ennek lutheri értelmét, foglalkozik Luther és Zwingli úrvacsorai vitájával és végül összeveti mindezt a Leuenbergi Konkordia úrvacsoráról szóló tanításával. A szerző kritikus és elgondolkodtató kérdéseit teszi fel az Olvasóknak.

Tubán József tanulmánya Luther kora politikai eseményeihez kapcsolódó állásfoglalásait mutatja be. Ennek a tanulmánynak most az első részét közöljük.

Folyóiratunk Boleratzky Loránd szerkesztőségünknek írt levelével ér véget. A levél amellett, hogy köszönetet mond a 110. számunkban közölt köszöntésre, bemutatja az egykori jogakadémia szellemi örökségének őrzését a miskolci egyetemen.

Vissza  Letöltés