113. szám - 2017. 1.: 

Az ez évben megjelenő számainkban külföldön élő magyar evangélikus lelkészek igehirdetései szólalnak meg. Első számunkban Gémes István hirdeti meg a feltámadás csodáját, melyet értelemmel és tapasztalással nem lehet felfogni - csak egyedül hittel.

A tanulmányok sorában elsőször egy izgalmas igemagyarázattal találkoznak az olvasók. Weltler Gábor vezet be az irgalmas samaritánusról szóló jézusi példázat értelmébe. Ezután Pátkai Róbert különleges körülmények között - a londoni egyházak ökumenikus ünnepi programján, a református egyház székházában - elhangzott előadását közöljük a reformáció és magyarság címmel. Tubán József tanulmányának, amely Luther politikai eseményekre adott állásfoglalásait mutatja be, a második részét közöljük. Ebben a korabeli török veszély értékeléséről és az állampolgári jogokról és kötelességekről olvashatnak olvasóink.

A tanulmányok után könyvet mutatunk be olvasóinknak. A Biberauer család történetét tartalmazó könyvet id. Zászkaliczky Pál ismerteti.

E számunk végén egy teológiai vita tárul az olvasók szeme elé: egy korábban (Keresztyén Igazság, 2016. 4. szám, új folyam, 112. szám) megjelent tanulmányra írt olvasói levél és szerzői válasz formájában.

Isten áldása legyen Olvasóinkon! Ő adja meg, hogy folyóiratunk lelki, hitbeli épülésére legyen Olvasóinknak!

Vissza  Letöltés