115. szám - 2017. 3.: 

E számunk igehirdetésében Fónyad Pál a reformáció 500. évfordulóján emlékeztet bennünket arra a hitvallásos örökségre, mely a Szentíráson alapul, amelyhez ragaszkodnunk kell, és amely a jövőben is erőt ad arra, ho gy megvalljuk hitünket.

Dokumentum rovatunkban Ittzés János mutatja be Ordass Lajosnak a Leuenbergi Konkordiához való hozzászólását, s az eddig még meg nem jelent Ordass-naplóból közöl e témában részleteket.

Tanulmányaink gazdag sorát Bándy György izgalmas és gondolatébresztő tanulmánya indítja, melyet Jónás prófétáról ír. Ezt követi Isó Gergely előző számunkban megjelent írásának folytatása, mely egyházunk 60 évvel ezelőtti küzdelmeit mutatja be a diktatúrával, s amely ma is példa számunkra a hitvalló életre. Fehér Károly tanulmánya énekeskönyvünk értékeiről beszél, miközben rámutat néhány, a lutheri teológiától eltorzult szövegre is, melyek szükségessé tennék az énekeskönyv átdolgozását. Végül Kiss Jenő nyelvész igehirdetésről szóló tanulmányát közöljük, melyben a szerző az igehirdetés emberi, nyelvi vonatkozásait mutatja be.

Reméljük, hogy Olvasóink találnak kedvükre való gondolatokat e számunk írásaiban és gazdagodnak általuk hitben, lélekben és szellemiekben.

Vissza  Letöltés