116. szám - 2017. 4.: 

Ez évi utolsó számunk Pátkai Róbert igehirdetésével indul, melyben az igehirdető karácsony örömhírét szólaltatja meg: a megszületett Jézus az, aki meghalt értünk és legyőzte a halált, feltámadt. Jó ezt hallanunk karácsonykor, amikor a körülöttünk levő világ Jézust csak ajándékot hozó mesebeli lénynek tekinti.

Tanulmányaink sorát Ittzés János munkája indítja. A civil kontroll létjogosultságát vizsgálja teológiai kérdésekben. Érvelésében bemutatja a Szentírás tanítását az egyetemes papság és a lelkészi hivatal témakörében és ez alapján hozza meg végső következtetéseit, melyeket Olvasóink e cikk elolvasása során ismerhetnek meg.

Folytatjuk Isó Gergely tanulmányát, melyben az 1957-es egyházi eseményeket idézi fel Ordass Lajos személyének középpontba állításával. E cikkel továbbra is a 60 évvel ezelőtt történtekre emlékezünk.

Mezei Emese a reformáció koráról ír művészettörténeti szempontból. Bemutatja a képek tiszteletével és használatával kapcsolatos teológiai álláspontokat és azokat a gúnyrajzokat, melyeket a pápisták és a lutheránusok egymás ellen használtak vitáikban.

Két könyvismertetést is közlünk. Ittzés János rendhagyó módon egy olyan könyvet ismertet, amely sok évvel ezelőtt jelent meg, de akkor nem volt lehetőség a bemutatására. Témája azonban ma is aktuális: a Leuenbergi Konkordiát vizsgálja különböző teológiai, egyházi szempontból.

A másik könyvről id. Zászkaliczky Pál ír. A könyv Felsőszeli gyülekezetének történetét és a gyülekezet életében jelentős szerepet játszó Endreffy lelkészek három nemzedékének életét mutatja be. A gyülekezet- és családtörténeten keresztül kirajzolódik az a kor is, amelyben éltek.

Áldott olvasást kívánunk Olvasóinknak. Reméljük, hogy tanulmányaink is gazdagítják karácsonyi ünnepüket.

Vissza  Letöltés