12. szám - 1991. tél: 

Folyóiratunk 12. száma Luther Márton karácsonyi meditációjával kezdődik. A tanulmányok között Dóka Zoltán "Mit jelent hinni?" című írása olvasható, amely eredetileg németül a zürichi Predigerkirche reformációi istentiszteletén hangzott el, 1990-ben. Az előadás rámutat, hogy a hit titok, imádság, bizakodás, életújítás és hálaadás. Ifj. Fabiny Tibor Walter Vogels tanulmánya alapján hangsúlyozza, hogy nem a szerzőben (legyen az egy próféta személye, vagy egy ihletett közösség) kell keresnünk az inspiráció locusát, hanem magában a szövegben. A bibliai szövegek inspiráltságát az bizonyítja, hogy azok még ma is inspirálnak, új életet teremtenek. A "Kerekasztal" című rovatunkban Veöreös Imre válaszol a lapunk 9. számában elhangzott szerkesztőbizottsági beszélgetés-re. Véleménye szerint a beszélgetés résztvevői félreértelmezték a könyvét. A válaszban a szerkesztőség rámutat arra, hogy ők nem a könyvet recenzálták, hanem a szerző alapkoncepcióját vitatták. A "Sajtófigyelő" c. rovatunkban azt a vitát ismertetjük, amely az "Egyház és Világ" c. protestáns lapban Ordass Lajos püspök rehabilitálása körül kialakult. Az "Emlékezünk" c. rovatban Boleratzky Lóránd Vladár Gábor (18811972) volt igazságügyminiszter, kerületi felügyelő, Ordass püspök közeli munkatársának a személyét, pályájának magasságait és mélységeit idézi fel.

Vissza  Letöltés