121. szám - 2019. 1.: 

Idei számainkban már elhunyt lelkészek jeles ünnepeinkhez kapcsolódó igehirdetéseit közöljük. Nagypéntek örömhírét Weiszer Elek néhai miskolci lelkész hirdeti meg: a keresztnél ismerhető fel, hogy Jézus a Megváltó, az Isten Fia.

A Tanulmányok rovatunk ez alkalommal is gazdag kínálattal jelentkezik. Folytatjuk Tubán József lelkészi hivatásról írott tanulmányát, valamint Weltler Sándor a Heidelbergi disputációról szóló írását. Ezt követi Boleratzky Loránd tanulmánya, melyben visszaemlékezik Ordass Lajos második félreállításának eseményeire. Majd Isó Gergely mutatja be és értékeli az 1948-ban megjelent Dezséry László által írt Nyílt levelet. Tanulmányainkat az énekeskönyvről szóló gondolatok, kritikák megfogalmazásával Németh Sándor írása zárja.

E számunk végén a gyülekezetépítés áldott példáját mutatjuk be Bálintné Varsányi Vilma beszámolójában.

Legyen Olvasóinknak az ünnepe áldott! Adjon az Isten nagypéntek örömhírében való hitbeli megerősödést és a feltámadás örömhírében való biztos reménységet!

Egyúttal kívánjuk, hogy lapunk olvasása örömet, és lelki gazdagodást jelentsen Olvasóink számára!

Vissza  Letöltés