122. szám - 2019. 2.: 

Az értünk kereszten meghaló Krisztust az Isten felmagasztalta ? hangzik legújabb számunk elején mennybemenetel ünnepének jó híre Ordass Lajos püspök néhai helyettesének, Zászkaliczky Pálnak megfogalmazásában.

Az igehirdetés után Baranka Györgyöt és Garádi Pétert kérdezzük az egyházat kihívás elé állító kérdésben: a homoszexuális párok egyházi esketésének kérdésében. Szándékunk e beszélgetéssel az, hogy megerősítsük Olvasóinkban a téma biblikus megközelítését.

Tubán József tanulmányában bemutatja a három történelmi felekezet úrvacsorai tanítását és választ keres arra a kérdésre, hogy az úrvacsora témájában vajon az ökumené határához értünk-e.

Folytatjuk az énekeskönyvről, éneklésről szóló sorozatunkat. Ez alkalommal Szebik Attila osztja meg gondolatait folyóiratunkban.

A felvidéki missziói munkáról már volt szó előző számunkban. Most Dechertné Ferenczy Erzsébet mutatja be ugyanezen a területen végzett szolgálatát.

Reméljük, hogy Olvasóink örömmel olvassák írásainkat, és meggazdagodnak, felfrissülnek általuk.

Vissza  Letöltés