124. szám - 2019. 4.: 

Ez évi utolsó számunkban id. Hafenscher Károly ádvent második vasárnapján elmondott igehirdetését közöljük. Az igehirdetés emlékeztet arra, hogy az Úr Jézus egy napon hatalommal és dicsőséggel jelenik meg a világban, s akkor az az ember állhat Krisztus jobbjára, aki az el nem múló igére építette életét.

Az igehirdetés után újságunk felelős kiadója, ifj. Zászkaliczky Pál fordul kéréssel olvasóink felé. Azért, hogy folyóiratunk értékes teológiai tanulmányokkal a jövőben is megjelenhessen, szükségünk van olvasóink és támogatóink segítségére.

Tanulmányok rovatunkban az úrvacsora évére készülve Németh Szabolcs írásának első részét közöljük Az úrvacsoratan változásairól az egyháztörténet folyamán címmel.

Ezután egy nagy lélegzetű tanulmányban Tubán József ír a másik szentségünkről, a keresztségről.

Végül egy elfeledett népi költő, Kiss Sándor életét és munkásságát mutatja be id. Zászkaliczky Pál. A költő verseiből néhányat közlünk mai számunkban.

Reméljük, hogy Olvasóink találnak érdeklődésüknek megfelelő írásokat e számban is, és általuk erősödnek hitben és gazdagodnak hitismeretben.

Vissza  Letöltés