125. szám - 2020. 1.: 

Legújabb számunk elején csakúgy, mint minden számnál, igehirdetést olvashat a kedves Olvasó. Ez alkalommal László Lajos Gergely ifjú lelkész hirdeti húsvét örömhírét: az Úrtól jön a szabadulás bűnből, halálból, Sátán hatalmából.

Tanulmányaink sorát két írással folytatjuk. Előbb Németh Szabolcs úrvacsorával kapcsolatos dolgozatának második részét közöljük. Bár az írás komoly teológiai mondanivalót tárgyal, mégis érdekfeszítő és izgalmas módon tálalja. A másik tanulmány egy parasztköltő életének és munkásságának a bemutatása, melyet id. Zászkaliczky Pál jegyez. A jórészt ismeretlen parasztköltő hitével állít elénk példát, élete és munkássága arra mutat, hogy bármi történt is vele, mindig Isten kezében tudta magát és Isten kegyelmére bízta magát és övéit. Ezt jó lenne elsajátítani tőle és megélni a mai, az egyházzal ellenségessé váló világban.

Gyülekezetépítés rovatunk is folytatódik. Benne Darvas Anikó mutatja be káposztásmegyeri missziójának tevékenységeit, lehetőségeit, örömeit, ezzel segítve minden gyülekezeti közösséget építő lelkész és gyülekezeti tag munkáját.

Könyvismertetés rovatunkban két könyvet is bemutatunk. Az egyik Tubán József: A deformáció mítosza című könyv, mely evangélikus identitásunk tévedéseivel szembesít minket. A könyvet Isó Zoltán mutatja be. A másik könyv a keresztyén házasságról szóló gyűjtemény, melyet Isó M. Emese állított össze, és Isó Dorottya mutat be.

Reméljük, hogy írásainkkal megörvendeztetjük Olvasóinkat, és segítjük hitük megerősödésében, evangélikus ragaszkodásukban, és keresztyén erkölcsük megőrzésében.

Vissza  Letöltés