126. szám - 2020. 2.: 

Isten igéje az iránytű életünkben, mely mindig Jézus Krisztusra mutat. Ő velünk van minden bajban és örömben ? hirdeti Németh Kitti számunk legelső írásában, az igehirdetésben.

Az úrvacsora éve alkalmából interjút készítettünk Prőhle Gergely és Korányi Noémi evangélikus-római katolikus vegyesházasságban élő házaspárral. Kíváncsiak voltunk, hogyan gondolkodnak az úrvacsoráról, hogyan élik meg és tudják-e közösen venni családjukban az úrvacsorát.

Tanulmányaink között először aktuális témáról olvashatnak Olvasóink. Tubán József írásából kiderül, hogy mik a teológiai indokai annak, hogy az úrvacsora nem gyakorolható otthon, a családban, (ún. online), hanem csak a lelkész jelenlétében a gyülekezet közösségében.

Ezután, szintén Tubán József tollából, egy igetanulmányt közlünk Az ige által elrendezett konfliktus címmel. A tanulmány az ApCsel 6,1?7 alapján bemutatja, hogy az első gyülekezetben milyen szempontok szerint oldották meg a felmerült problémát.

Luther teológiájában fontos szerepet játszik a törvény és az evangélium megkülönböztetése. Következő tanulmányunkban Isó Dorottya a törvény teológiai szerepét és helyét tisztázza a Szentírásban, majd a második részben ? melynek megjelenése szeptemberre várható ? a lutheri teológiában.

Végül egy finn nyelvű disszertációt mutat be Pap Kinga Marjatta. A disszertáció az 1956-58 közötti finn-magyar kapcsolatokkal foglalkozik. Azzal az időszakkal tehát, amikor Ordass Lajos vezette egyházunkat. A könyvbemutatóból érdekes információkhoz juthatnak Olvasóink.

Áldásos olvasást kívánunk folyóiratunkhoz!

Vissza  Letöltés