127. szám - 2020. 3.: 

Reformáció ünnepének örömhírével kezdődik ez a számunk. Weltler Gábor igehirdetésében arról tanúskodik, hogy Krisztus által az élet az örök, s Krisztus ezt nem az érdemszerzésért, jutalomért adja, hanem a benne való hitért.

Tanulmányaink gazdag, értékes és egyúttal időszerű témákkal foglalkoznak. Csepregi Zoltán írása az 1520-ban kiadott pápai kiközösítő bulla körüli eseményekről szól, bemutatja a pápa és emberei Lutherrel szembeni lépéseit és hibáit is, és Luther kiállását a felismert teológiai igazságok mellett.

Tubán József a Miatyánk imádság egyik kérését elemzi: ne vígy minket a kísértésbe. Aktuálissá az teszi ezt a témát, hogy az olasz római katolikus püspöki kar megváltoztatta ezt a mondatot. A tanulmányból kiderül, hogy teológiai megfontolásból elfogadható-e a változtatás.

Folytatjuk Isó Dorottya Isten törvényéről szóló írását. Ez a rész bemutatja, hogy mit mond Luther az Isten törvényéről, s hogy a törvény harmadik haszna kifejezés hogyan és miért került az Egyességi irat című hitvallási iratunkba.

Végül a gyülekezetépítés rovatunkban a szombathelyi férfikör életét mutatja be Lovass Tibor. Olyan munkaágat ismertetünk tehát, amely bármely gyülekezet életét gazdagíthatja.

Kívánjuk olvasóinknak, hogy találjanak érdeklődésüknek megfelelő írásokat lapunkban, és olvasásuk adjon lelki és hitbeli növekedést.

Vissza  Letöltés