128. szám - 2020. 4.: 

Karácsonyi számunk kezdetén Steindl-Papp Judit hirdeti meg az ünnep örömhírét: Az Úr jön, aki egykor gyermekként megszületett, aki a világ Megváltója és Ura, aki ma is közénk lép igéjében és a szentségekben.

Az igehirdetés után kiadónk, ifj Zászkaliczky Pál emlékezik meg Ordass Lajos püspökké iktatásának 75. évfordulóján arról, hogy Ordass naplójának 1948?49-es, valamint 1956?58-as évekről szóló része hamarosan kiadásra kerül. Ezzel olyan könyvet vehetnek kezükbe az olvasók, mely most fog először nyilvánosságot kapni.

Tanulmányaink között Gregersen-Labossa György arról ír, hogy milyen bibliai és egyháztörténeti alapjai vannak a diakonátus felállításának és működésének az egyházban, s hangsúlyozza, hogy ma is szükség van erre a szolgálatra egyházunkban. Tubán József a katonai szolgálat kérdéseit veti fel bibliai, teológiai összefüggésekben. Izgalmas kérdésekre keresi a választ e témában, pl. arra, hogy foghat-e egyáltalán fegyvert egy keresztény ember.

Gyülekezetépítés rovatunkban Eszlényi Ákos mutatja be a kerepesi és kistarcsai gyülekezetplántáló szolgálatát. Megismerhetjük ennek a szolgálatnak a nehézségeit, a kudarcait, de az örömeit is, s azt a forrást, mely minden napra erőt ad a szolgálat folytatására.

Könyvismertetés rovatunkban Ittzés András bemutatja a Háló című sorozat legújabb kötetét, mely Nagy Gyula és Harmati Béla püspökök hálózati tevékenységét tárgyalja. Néhány idézetet is közlünk a könyvből.

Karácsonyi meglepetésként pedig két imádságot adunk közre Ordass Lajostól, melyek tudomásunk szerint még nem jelentek meg korábban.

Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk Olvasóinknak! Adja meg Isten, hogy a vírusveszély közepette még inkább tudjunk az ünnep középpontjára figyelni: Megváltó Jézus Krisztus Urunk megszületésére.

Vissza  Letöltés