13. szám - 1992. tavasz: 

Lapunk 13. száma Ittzés János igehirdetésével kezdődik. A tanulmányokat Luther Márton írásának felidézésével kezdjük, Dóka Zoltán bevezetésével. Luther azokról az ismertető jelekről szól, amelyeket Isten ad hitünk szá-mára, hogy hol keressük és találjuk meg Az igazi egyházat. Weltler Sándor Reformáció - 1991. címen 56 tételszerű meditációban szól az utolsó trombitaszó előtt álló egyházunk reformációjának szükségéről és útjáról. Friedrich Károly halálának ötvenedik évfordulója alkalmából elemzi és értékeli Reményik Sándor költészetének gondolati, tartalmi formálódását, amely végső elmélyülésében ma is példát mutat a kisebbségi kérdés helyes szemléletéhez.. A nyolcvan éves dr. Ferdinánd Istvánt a nyolcvan éve elhunyt Bőhm Károlyról, A magyar filozófia atyjáról írt tanulmányával köszöntjük. Id. Kendeh Györgyöt, lapunk felelős kiadóját nyolcvanadik születésnapja alkalmából dr. Boleratzky Lóránd és Botta István köszöntik. A Fórumban egyházunk legaktuálisabb kérdéséről, A zsinatról írunk. Dr. Herényi István áttekintést ad hazai egyházunk zsinatairól és a jelenleg folyó zsinat hiá-nyosságairól. Dr. Boleratzky Lóránd bizonyos pozitívumok elhallgatása miatt bírálja a zsinat harmadik ülésszakán elfogadott, a múltat lezárni kívánó Nyilatkozatot. Ittzés Gábor a sokak által kívánt "kétlépcsős zsinat" javaslatának elutasításában a pártállami múlt strukturális és személyi problémáinak prolongálását látja, ezért zsinati póttagságáról lemond. Levelesládánkban közöljük dr. Paraszkay Gyula szerkesztő bizottságunkhoz intézett levelét és hozzászólását az Országos Felügyelő jogilag helyt nem álló szózatához, melyben egyházunk múltját értékeli.

Vissza  Letöltés