130. szám - 2021. 2.: 

Minden számunkat igehirdetéssel kezdjük. Ez alkalommal Németh Mihály hirdeti pünkösd örömhírét arról, hogy a Szentlélek megelevenít, felfrissít, lelkesít. Ha kérjük Istent, hogy árassza ránk Lelkét, meg fogja adni, és megújulunk hitünkben és keresztény életünkben.

Idén Ordass Lajos születésének 120. évfordulója van. Ez alkalomból, és Naplója kiadására készülve jelenik meg ifj. Zászkaliczky Pál interjúja Dedinszky Gyulával Ordass Naplójának történetéről. Az interjú nagyon izgalmas történetet tár fel.

Tanulmányok rovatunkban a wormsi birodalmi gyűlésről ír Csermelyi József. Írásának 1. része feltárja, hogy milyen sok témát megtárgyaltak ezen a gyűlésen. A 2. részben pedig - melyet következő számunkban adunk közre - lesz szó Luther szerepéről a birodalmi gyűlésen. A tanulmány gazdag ismeretanyaga igazán érdekes minden evangélikus olvasónak, hiszen mi jobbára csak a Lutherrel kapcsolatos eseményeket ismerjük.

Folytatjuk Tubán József tanulmányát, melyet a keresztény szabadságról írt. Ebben a részben tárgyalja a hitünk szempontjából közömbös dolgokban való szabadságot, valamint az egyház, és a társadalom szabadságának kérdéseit, és azok gyakorlatban való megvalósulását.

Ezután nemzeti himnuszunkat mutatja be Ittzés Jánosné. Rácsodálkozhatunk, hogy himnuszunk milyen mély bibliai gyökerekből táplálkozik, és megerősíthet bennünket hazaszeretetünkben azáltal, hogy még jobban megszeretjük és tiszteljük nemzeti imádságunkat.

Végül könyvismertetést közlünk. Ifj. Zászkaliczky Pál két Lutherről szóló, római katolikus szerző által írt könyvet mutat be. Rendkívül érdekes megfigyelni Luther római katolikus értékelését, és azt is, hogy milyen különbség van a két szerző Luther képe között.

Vissza  Letöltés