131. szám - 2021. 3.: 

Rendkívüli és nehéz tanév van mögöttünk, s csak néhány hete, hogy újat kezdtünk. Ezért ezt a számunkat Nagy Zoltán tanévnyitó igehirdetésével kezdjük, melyben megszólal az örömhír: tekintetünket az Úrra vethetjük, mert ő Szentlelke által vezetni fog tanítót és diákot egyaránt.

Tanulmányaink sorában először Csermelyi József wormsi birodalmi gyűlésről szóló írásának második részét közöljük. Ebben a részben mutatja be a szerző Luther fellépését és magatartását a gyűlésen.

Ezt követően a 2. világháború utáni német kitelepítésről ír Krisch András - az események 75. évfordulójára emlékezve ? az egykori soproni események felelevenítésével. Megrendítő olvasni, hogy mennyi szenvedést és szomorúságot okozott a kollektív büntetés politikája ártatlan emberek életében.

Garádi Péter írása szubjektív beszámoló arról, hogy hogyan élte meg a karantén idején való úrvacsorai böjtöt. Reméljük, hogy írása Olvasóinkban is kedvet ébreszt arra, hogy gondolataikat papírra vessék, és elküldjék szerkesztőségünknek.

E számunkban két könyvet is bemutatunk. A Háló sorozat harmadik kötetét, ? melyről 2020/4. számunkban Ittzés András is írt -, s melyet most történészi szemmel Guóth Emil mutat be. A tanulmányt újságunkban gazdagon szemléltetjük idézetekkel és képekkel. Az id. Fónyad Pál írásaiból való gyűjteményes kötetet pedig id. Zászkaliczky Pál tollából ismerhetjük meg.

Vissza  Letöltés