132. szám - 2021. 4.: 

E számunk legelején karácsony örömhíre szólal meg Dorn Réka igehirdetésében: a vírus miatt vészterhes időkben, amikor korábbi lehetőségeink hiányát éljük meg, karácsonyt nem veszíthetjük el, mert az ünnep nem tőlünk függ, Isten cselekvése az. Az Ige testté lett.

Tanulmányaink között elsőként Tubán József írását közöljük, melyben a teremtés történetének azt a részét teszi vizsgálat tárgyává, amikor Isten megteremti az asszonyt, s vele együtt két ember legszorosabb kapcsolatát, a házasságot.

Másik tanulmányunkban Tóth Károly mutatja be azt a vitát, mely egyházunkban a két világháború között zajlott, és a lélek halhatatlanságának kérdéséről szólt. Mivel a kérdés ma is aktuális, a tanulmány olvasása nagy segítség e kérdésben való helyes álláspont megszületéséhez.

E számunkban emlékezünk az ötven évvel ezelőtt elhunyt Túróczy Zoltán püspökre egy általa elmondott előadással, melyen a Schmalkaldeni cikkeket mutatja be tanítva vele a mai olvasókat is.

Végül Isó Zoltán ajánlja Olvasóinknak a Pátkai Róbert püspök írásaiból készült gyűjteményes kötetet, mely az azóta elhunyt szerző születésének kilencvenedik évfordulójára készült.

Vissza  Letöltés