133. szám - 2022. 1.: 

Böjti-húsvéti számunk elején Kondor Péter püspök hirdeti nagypéntek örömhírét, a megváltás isteni cselekedetét. Bár mi sokszor nagyon könnyen vesszük a bűnt, amiért Krisztus hatalmas szenvedést vállalt, ő mégis bocsánatért esedezik értünk, és meghal, hogy mi bűnbocsánatból élő emberek lehessünk.

Tanulmányaink sorát Tubán József kezdi, aki igetanulmányában egy ismert és idézett ige mondanivalóját járja körül: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ezt követően Kulcsár Márton írását közöljük, aki Radvánszky Albert életútját ismerteti. Radvánszky Ordass Lajos harcostársa volt a 2. világháborút követő években, mint egyetemes felügyelő. Későbbi számainkban majd Radvánszky munkásságát is tervezzük bemutatni.

Harmadik tanulmányunk lényegében nem is tanulmány, hanem szemelvények gyűjteménye, melyet id. Zászkaliczky Péter gyűjtött össze. A szemelvényeken keresztül bemutatja Szentágothai János tudós orvosprofesszor gondolkodását, személyiségét, hitvallását.

Ezután három könyvet mutatunk be Olvasóinknak. Ittzés János Joób Olivér igehirdetés-kötetét ajánlja, Kovács László Fabiny Tibor munkáját, melyben Luther teológiája ihlette tanulmányokkal, igehirdetésekkel találkozhat az Olvasó. Végül Isó Dorottya ír a már régóta várt, és a közelmúltban megjelent könyvről, Ordass 1948-as és 1956-57-es naplójáról, melyet Isó Gergely szerkesztett, és látott el tudományos apparátussal.

Vissza  Letöltés