134. szám - 2022. 2.: 

Hafenscher Károly pünkösd örök üzenetét hirdeti lapunk első oldalain, s szavain keresztül a Szentlélek Isten lelkesít: ahogyan az apostolok életében egykor a csüggedő közösség újra eleven lett, a rettegésben élő emberek újra megszabadultak görcseiktől a Szentlélek megelevenítő, új életet adó munkája nyomán, úgy képes Isten Szentlelke ma is átformálni, újjáteremteni. Ezért kérjük őt: Jöjj, Szentlélek, szállj le ránk.

E számunk túlnyomó részét annak a könyvbemutatónak az anyaga teszi ki, melyet Ordass Lajos Naplója 1948 és 1956−57-es részeinek nyomtatásban való megjelenése alkalmából rendeztek. A könyv bemutatása ifj. Zászkaliczky Pál moderálásával Isó Gergely, a könyv szerkesztője és a megértést segítő lábjegyzetek és annotált névmutató összeállítója, történész, Mirák Katalin, a könyv lektora és egy tanulmányának írója, történész, Soós Viktor Attila, a könyv lektora, történész és Fabiny Tamás elnök-püspök beszélgetése nyomán került a hallgatóság elé.

Tanulmányaink rovatban két írást közlünk a szlovák-magyar lakosságcseréről, mely a 2. világháború után okozott sok fájdalmat és csalódást a csehszlovákiai magyarság és a magyarországi szlovákság körében. Kovács Pál tanulmánya a történeti hátteret mutatja be, Nagy Zoltán tanulmánya pedig az intézkedés érzelmi hatásait és személyes tapasztalatait.

E számunk olvasói levéllel végződik, mely Krisch András: A hűség "jutalma". A németek elűzése Sopronból (1946) című 2021/3. számunkban megjelent tanulmányhoz szól hozzá. Az olvasói levél eredeti dokumentumokat is tartalmaz.

Vissza  Letöltés