135. szám - 2022. 3.: 

A reformáció hónapjára készülve id. Zászkaliczky Pál igehirdetésében a Szentírás középpontjáról, Jézus Krisztusról tanúskodik. Róla szólnak az Írások, őt hirdeti a Biblia.

Tanulmányaink sorát Csepregi Zoltán írása nyitja. 500 évvel ezelőtt jelent meg Luther német nyelvű Újszövetség fordítása. Ennek állít emléket ez a tanulmány. Németh Szabolcs írása szintén egy 500 évvel ezelőtti eseményről szól: Luther böjti prédikációit mutatja be, amelyek 1522-ben rendet teremtettek a háborgó Wittenbergben. A tanulmányhoz szorosan kapcsolódik Weltler Sándor írása, melyben megjegyzéseket fűz ehhez a tanulmányhoz.

Tubán József egy különleges témát tár Olvasóink elé. Bemutatja a Lelkipásztor című folyóiratban augusztus 20-a alkalmából megjelent igehirdetéseket. Ez alkalommal a tanulmány első részét közöljük.

Végül ifj. Zászkaliczky Pál írja le gondolatait a katonai szolgálat, fegyverhasználat témájában, melyeket Tubán József folyóiratunkban korábban megjelent írása ihletett. (Keresztyén Igazság 2020/4. és 2021/1. számok)

Vissza  Letöltés