136. szám - 2022. 4.: 

Karácsonyi, 48 oldalas számunkban Menyesné Uram Zsuzsanna hirdeti meg az ünnep evangéliumát: a betlehemi gyermekben maga az Isten jött közénk, és velünk marad hatalmával, szeretetével minden napon.

Kerekasztal című rovatunkban egy régi dokumentumot közlünk, melynek írói az egyház megújulásával kapcsolatos gondolataikat fejtik ki, és hangsúlyozzák, hogy az egyháznak hitvalló egyházzá kell válnia. Ehhez a régi dokumentumhoz szerkesztőségünk négy tagja szól hozzá, ki-ki a maga látása szerint leírva, hogyan vélekedik az egykori iratban foglaltakról, és egyházunk jelenlegi állapotáról, szükséges változásokról. Bizonyára Olvasóinkban is ébrednek gondolatok e kérdésben. Szerkesztőségünk szívesen veszi, ha megosztják velünk azokat.

Kerekasztal rovatunk után Tubán József augusztus 20-a alkalmából írt igehirdetések elemzését bemutató tanulmányának második részét közöljük.

Könyvismertetés rovatunkban pedig Isó Zoltán mutat be egy Gyurátz Ferenc által írt könyvet, melynek témája szintén nagyon érdekes: a szabadkőművességről ír.

Vissza  Letöltés