14. szám - 1992. nyár: 

Folyóiratunk 14. száma Ittzés János pünkösdi prédikációjával kezdődik. A nemzet szabadságának visszaszerzése és a rendszer megváltozása után fő feladatunk a megújulás minden téren. A háború után nemzetünket a "kollektív felelősség? alapján büntették. Most bűnözők és árulók kívánják megtartani a hatalmukat a "kollektív megbocsátás? propagálásával.

Senki sem ejtette ki a bűnbánat szavát a száján. A "történelmi ítélkezés?-ről szóló kemény vitában az egyházakat számtalanszor felszólították, hogy nyilatkozzanak a témában. Dóka Zoltán válaszol a felszólításra az OLBK és a Keresztyén Igazság nevében a "Lutheri szempontok egy aktulis társadalmi kérdéshez? c. írásában. Ittzés Gábor fordításában adjuk közre Hans Heinrich Schmid zürichi teológiai ószövetségi professzor "Az Újszövetségi krisztológia előfeltételei az Ószövetségben? c. esszéjének az első részét.

Az OLBK 1991-es éves közgyűlésének a jegyzőkönyvéből adjuk közre a titkár, Kendeh György jelentésének a bevezető részét, amely egy kiértékelő felmérés "Cudar világban élünk? címmel. - A rozsnyói (Roznava) Evangélikus Kereskedelmi Középiskola régen ismert név volt egyházunk történelmében. Kosztra Pál, az iskola egykori tanára megírta az iskola történetét, munkájának rövid kivonatát közöljük. Dr. Herényi István értékelő és kritikai jegyzeteket fűz dr. Boleratzky Lóránd könyvének első részéhez, amely az egyházi törvényről szól. ? Paraszkay Gyula a személyes hangvétellel "még egyszer? megemlékezik Vladár Gáborról, egyházunk egykori keresztvállaló felügyelőjéről.

Vissza  Letöltés