16. szám - 1992. tél: 

Folyóiratunk 16. száma Ittzés János karácsonyi prédikációjával kezdődik. ? Az "Egyházak a magyarság életében" c. előadást Dóka Zoltán adta elő a Magyarok Világszövetségének 3. Világkongresszusán. ? Véghelyi Antal összefoglalójában elhangzik "Néhány gondolat a gyakorló lelkésztől megfontolásra" a keresztelésről, teológiai tanulmányozás céljából. ? Dr. Boleratzky Lóránd a zsinati folyamatot kívánja szolgálni "Egyházi törvénykezés" címmel. ? A közelmúltban alakult ki vita arról, hogy "A Tiszai Evangélikus Egyházkerület utolsó püspökválasztása" szabad választás volt-e egy autonóm egyházban, vagy a kialakulófélben levő pártállam egyházra kényszerített akarata. A "Dokumentumok" rovatban Rőzse István megteszi az első lépéseket ennek az egyháztörténeti kérdésnek a tisztázására.

Vissza  Letöltés