17. szám - 1993. tavasz: 

Lapunk 17. száma néhai D. Szabó József püspök igehirdetésével kezdődik. Tanulmányában Weltler Sándor a minden keresztény egyházat összefogó szentségről, a keresztségről: "A keresztség, mint az egyetlen egyetemes szentség" címen öt tételben foglalja össze a lutheri tanítást. - Majd Scholz László előadását közöljük, "A család - Luther tanításában" címen, amelyet az Ordass Lajos Baráti Kör szabadegyetemi estjén tartott. Ugyancsak tőle a "Luther végrendelete" c. verset. - Egerben, a római katolikus Hittudományi Főiskolán hangzott el D. D6ka Zoltán nagy tetszést aratott előadása, "Az ökumené a lutheri teológia összefüggésében" címen. Ebben az "evangéliumi ökumenét" szembe állítja a "nomologikus ökumenével", a "felekezeti" és a "szociáletikai egységtípussal". - A lutheránus Világszövetség négy volt munkatársa 1991 novemberében Budapestben megbeszélést tartott egyházunk vezetőivel, melynek témája az 1984. évi nagygyűlés volt. Ez alkalomból D. D6ka Zoltán levelet írt dr. Harmati Béla püspökhöz "Késő!" címmel. (Lásd.: Ker. Igazság 12. sz.). Az ügy hátteréről, melyről a külföld már akkor tájékoztatva volt, az itthoni nyilvánosság számára azonban mindeddig ismeretlenek, közöljük Terray László 1955ben dokumentumként megjelent tanulmányát. (OPREE V. évf. 6. sz. 1-17, o.: "Was the "Reality" cut out?") - D. Ordass Lajos püspökre emlékeztünk 1992. december 6-án a Budapest Budahegyvidéki gyülekezetben. Emléktáblát avattunk azon a helyen, ahol a hallgatásra ítélt püspök két évtizeden keresztül az igehirdetést hallgatta. Az avató beszédet dr. Boleratzky Lóránd, az OLBK elnöke tartotta.

Vissza  Letöltés