19. szám - 1993. ősz: 

Folyóiratunk 19. száma néhai Szabó József püspök prédikációjával kezdődik. Ő, aki a prédikációit és egyéb írásait kiváló magyarsággal írta, idős korára versírásra is indíttatást érzett. ? A Reformációra való emlékezésképp egy mára már alig fellelhető könyv egy fejezetét jelentetjük meg újra dr. Wiczián Dezső professzortól Luther reformátori fejlődéséről, Magassy Sándor előszavával. Dóka Zoltán Luther a felforgató c. cikkében szól egyházunk jelenének néhány problémájáról: Hogyan lett a FÉBÉ Diakonissza Egyesület eredetileg kórházi célra vásárolt épületéből püspöki palota? Hogyan informálja az idegeneket két német nyelvű prospektus az egyházunkról? Az "Evangélikus templomok Magyarországon" c. művet miért félkészen adták ki? És a könyv egyik nyitó fejezete milyen értelemben nevezi Luthert felforgatónak?

Weltler Sándor tizenkét tézist kínált fel megbeszélésre "Búcsú a struktúrától?" címmel az OLBK soproni konferenciáján 1993. június 12-én. Folyóiratunk korlátozott terjedelme sajnálatos módon nem teszi lehetővé, hogy az összes felszólalást közzé tegyük. ? "Az abortusz és a hívő ember" c., a 18. számban megjelent írásból kihagyott bekezdést ezúttal utólag közreadjuk. Augusztus 14-én Ittzés János megemlékezett a 15 évvel ezelőtt elhunyt Ordass Lajosról a sírjánál.

A Dokumentum rovatban közöljük Martos Pál levelét, amelyben lemond a Központi Számvevőszéki tagságáról, miután korábban már lemondott az elnöki pozícióról. ? Közzétesszük továbbá az Egyházegyetem Tanács által hozott 907/5/1956. M. számú Elvi határozatot az egyházi rehabilitációs eljárásról.

Vissza  Letöltés