21. szám - 1994. tavasz: 

Folyóiratunk 21. száma egy nagypénteki meditációval kezdődik Ordass Lajos püspök tollából. A püspök gyakran küldött a barátainak és ismerőseinek zsoltárfordításokat ünnepi köszöntésül. Dóka Zoltán közreadja az egyik ilyen zsoltárfordítást mint húsvéti köszöntést. A szerkesztőség megemlékezik a Keresztyén Igazságról, amely "Hatvan éve született".

A "Humanizmus és az egyház" c. Melanchthon esszéjében Werner Elert, erlangeni professzor döntő érveket hoz a még ma is aktuális és sokat tárgyalt "protestáns humanizmus" témában. Id. Magassy Sándor sorozatban közli "Evangélikus hittankönyveink" teológiai és pedagógiai elemzését. Dr. Boleratzky Lóránd megemlékezik a 100 éve született Zsedényi Béláról.

"A kapun kívül ? egy japán katona vallomásai" címmel Dóka Zoltán elemzi az Evangélikus Élet teológiailag helytelen és félrevezető állításait és vádjait. Az evangélikus egyház zsinatához és az országos elnökséghez címzett "Memorandum" olyan jelenségekre hívják fel a figyelmet, melyek aggodalomra adnak okot az egyház jövőjét illetőleg. Végül dr. Boleratzky Lóránd ad információt az "Egyházi emberek politikai szerepvállalása és a zsinat" témában.

Vissza  Letöltés