22. szám - 1994. nyár: 

Folyóiratunk új folyamának 22. száma néhai dr. Karner Károlytól kínál az olvasónak egy meditatív prédikációt. A mai időkben mindenkinek szüksége van a hit megtartó erejére. Luther minden teológia közül a legfontosabbnak az evangélium és a törvény közti helyes különbségtételt tartotta. A mai hamis teológiák ennek a különbségtételnek a hiányából erednek. Ehhez a témához kapcsolódik a néhai erlangeni professzor, Werner Elert fontos tanulmánya. A jelen számban kiadott első rész rámutat arra, hogy a Törvény nem csak egy másik fajta módja az Istenről való beszédnek. Id. Magassy Sándor folytatja a hittankönyvek elemzését a 2. osztályosok részére írt tankönyvvel, melyet a MEE adott ki. Dr. Boleratzky Lóránd a MEE törvényhozó zsinata tárgyalt új témáról ír, a magasabb szintű testületek vezetőinek választását szabályozó törvényről. Dóka Zoltán megemlékezik néhai Pethő István személyiségéről és egyházi szolgálatáról. Tíz évvel az LVSZ-hez írt "Nyílt levél" megjelenése után Ittzés Gábor értékeli a fontos dokumentumot. Kaj Munk, a dán lelkész és író mártírhalálának 50. évfordulója alkalmából dr. Boleratzky Lóránd bemutatja ennek a kimagasló személyiségnek a fontos egyházi és társadalmi szolgálatát három drámajátékán keresztül, melyek már 15 évvel ezelőtt megjelentek magyarul Ordass Lajos fordításában és a dán egyházi hatóság támogatásával. Végül a Jászberényi Evangélikus Egyházközség egy tagja bemutatja gyülekezete rövid ám viharos történetét.

Vissza  Letöltés