23. szám - 1994. ősz: 

Folyóiratunk 23. száma Zászkaliczky Péter prédikációjával kezdődik, melyet Ordass Lajos püspök halálának 16. évfordulóján mondott el a sírjánál emlékező egyháztagok közösségében. Folytatjuk a néhai erlangeni professzor Werner Elert kimagasló tanulmányát Törvényről és Evangéliumról. Az "evangélikus" hittankönyvek kritikai elemzését is folytatjuk Id. Magassy Sándor tollából. Jelenlegi számunk témájához kapcsolódva hozzuk Botta István írását Méliusz Péter Luther és Melanchtonról szóló tanulmányáról. Az Emlékezés rovatban olvasható Keken András írása "Hromádka és Ordass" kapcsolatáról, mely megírásakor nem jelenhetett meg. Szintén Keken Andrástól olvashatunk felnőtteknek szóló gyerekverseket. Dóka Zoltán bemutatja Keken András emlékére írt írását "A lángot vivő katona" címmel. Kendeh György halottainkra emlékezik különös tisztelettel id. Dedinszky Gyulára, néhai békéscsabai lelkipásztorra, akinek halála jelentős veszteség evangélikus egyházunknak és az Ordass Lajos Baráti Körnek. Urunk Istenünknek adunk hálát mindkettejük példamutató szolgálatáért. Id. Kendeh György két új publikációra hívja fel a figyelmünket. Az egyik egy fontos és vigasztaló írás Luthertől: 14 vigasztaló kép rövid kis könyvecske formájában. A másik dr. Sólyom Jenő teológiai tanár előadásainak gyűjteménye, hasznos és erősítő könyv: HISZEM ? TUDOM címmel, amely bevezetés egyházunk tanításába a Biblia és a hitvalló iratok alapján. Ez az egyházunk belső megújulását is erősítő könyv komoly támogatást nyújt mindent felelősségteljes gyülekezeti tagnak.

Vissza  Letöltés