24. szám - 1994. tél: 

Folyóiratunk 24. száma egy Ordass Lajos püspöktől származó meditációval indul, amelyet 1952-ben kitelepítetteknek címzett és küldött el. Az erlangeni professzor W. Elert tanulmányának utolsó részét adjuk közre "Törvény és Evangélium" címmel. Hálásak vagyunk a kiadónak, hogy engedélyezték ennek az Luther ? teológiai alapműnek a kiadását, így segítve olvasóinkat az Írás jobb értéshez. Id. Magassy Sándor hittankönyv-kritikájának is a záró részéhez érkeztünk. Egyházunk vezetőitől azonnali intézkedés szükséges, hogy a Biblia és a hitvalló iratok alapján véget vessenek a veszélyes káosznak! Dr. Karner Károlyra, kiemelkedő teológiai és közegyházi szolgálataira hálaadással és elismeréssel emlékezünk halálának 10. évfordulóján. Írásai ma is jelentős segítséget nyújtanak az értelmiségnek, hogy a keresztyén életet és igazságot jobban megismerjék. Dóka Zoltán olyan manifesztumokat mutat be, melyek segítségével jobban megismerhetjük Keken Andrást és Ordass Lajost. Készséggel adjuk közre a zsinat elnökségének írását, mellyel az OLBK elnöksége által írt Memorandumra reflektált. Elengedhetetlen az egyház közügyeinek tisztázása minden szinten. Az egyháztörténet eddig még nem megoldott komoly feladata az ötvenes évek történetének feldolgozása, hazánkban és külföldön egyaránt. Ezen a témán belül adjuk közre örömmel ? a család beleegyezésével ? a néhai békéscsabai lelkész, Dedinszky Gyula jegyzeteit az viharsarokról, amely érdekes képet nyújt az ötvenes évek egyházáról.

Vissza  Letöltés