26. szám - 1995. nyár: 

Nyári számunkat id. Magassy Sándor pünkösdi igehirdetésével kezdjük.

A tanulmányok sorát Ordass Lajos 1933-ban elmondott előadásával nyitjuk, aki a Szentléleknek a családok életében elvégzett munkájától ír. Rókusfalvy Pál azt elemzi, hogy különböző korokban és korosztályokban mennyire eltérő módon találják meg az emberek az élet értelmét, pedig a hit mutatja azt meg teljesen. Több hasonló témájú írása után dr. Boleratzky Lóránd az egyházkerületek kérdéséről értekezik, különös kitekintéssel a zsinat törvényalkotó munkájára. Nagy Miklós néhai zalaegerszegi lelkész rövid tanulmányát közöljük "Jézus panasza" címmel a lübecki Krisztus-szobor feliratára utalva. Dr. Galli István előadása Jány Gusztáv vezérezredesnek, a 2. Magyar Hadsereg főparancsnokának rehabilitálásáról szól.

Dóka Zoltán Márk evangéliumáról írt kommentárja korábban - a szerző tudta nélkül - meghamisítva jelent meg. Az OLBK most az eredeti szöveg kiadására készül, folyóiratunkban a könyvből közlünk részleteket. Folytatjuk D. id.Dedinszky Gyulának az ötvenes évekről szóló visszaemlékezéseit, a 3., egyben befejező részt közöljük.

Folyóiratunkat Scholz László A lélek című verse gazdagítja.

Vissza  Letöltés