32. szám - 1996. tél: 

Ordass püspök az áhítatában végigtekint az egyházi éven, és mindahányunktól megújulást kér. ? A zsinati hírek dokumentumai rámutatnak a komoly hallgatás fájdalmas következményeire. Id. Magassy Sándor összegző írásában felfedi azokat az okokat és tüneteket, amik jelentős akadályként tornyosulnak a megoldásra váró problémák fölött. ? Dóka Zoltán előadása tisztán megmutatja a megújulás lelki és strukturális összefüggéseit. Az ebben a világban szolgáló egyháznak megvan a saját útja, a saját lelki világa ? ez a Jó Hír, ami nem csak a gyülekezetek és az egyének személyes életét hatja át, hanem az iskola szolgálatát is át kell, hogy hassa. Ehhez hasonlóan, a Jó Hírnek útmutatónak kell lennie az emberek, népek és az ország életében felmerült kérdésekben, hogy közös életünk mentes legyen az előítéletektől, és ki legyen töltve a szolgáló szeretettel. Az új bornak új tömlő kell, különben minden elveszett. Egymás boldogságának élni és szolgálni! ? ez olyan törvény és szolgálat, ami mindig érvényes családra, népekre, kisebbségekre és nemzetekre, de itt és most ez az egyetlen lehetőség az életre fiatalnak és idősnek egyaránt. A Jó Hír nem üres szó, ígérgető beszéd, hanem megtartó szeretet, tett és cselekedet ? Istennek dicsőségére!

Vissza  Letöltés