33. szám - 1997. tavasz: 

Folyóiratunk tavaszi száma egy áhítattal kezdődik Ordass Lajostól Jn 14,18 alapján. Ezt követi id. Kendeh György köszöntése 85. születésnapján, aki az OLBK titkára, folyóiratunk kiadója, és Ordass püspök harcostársa. Megemlékezünk Melanchtonról, aki 500 évvel ezelőtt született, valamint több rövidebb írással a 100 éve született Karner Károlyról, a Keresztyén Igazság első szerkesztőjéről. A Teológiai Akadémián az újszövetségi tanulmányok professzora volt Sopronban, később Budapesten. Jörgen Glenthöjnekre, egyházunk dán barátjára emlékezünk néhány emlékező sorral és egy tanulmánnyal. ? 1996 őszén két vitabeszélgetésre is sor került Budapesten egyházunk megújulásáról, melyet az OLBK kezdeményezett, és fiatalok szerveztek. A második alkalmon elhangzott előadások szövege, valamint a két alkalmat együtt értékelő levél olvasható. ? Ebben a számunkban három dokumentumot hozunk nyilvánosságra: egy levelet, melyet az OLBK elnöksége írt az LVSZ elnökségének, mely Ordass püspök LVSZ általi rehabilitációját sürgeti, és rámutat Káldy Zoltán tevékenységének negatív oldalaira. Közöljük Gyapay Gábor zsinati tag lemondó levelét, valamint Ittzés Gábor nyílt levelét a Déli Egyházkerület presbitériumának és közgyűlésének. ? Végül id. Magassy Sándor ismerteti Veöreös Imre könyvét: Az Újszövetség színgazdagsága.

Vissza  Letöltés