34. szám - 1997. nyár: 

Jelenlegi számunk egy áhítattal nyit Ordass püspöktől Jn 1,40 alapján. Ezt követően Rudolf Bultmanntól olvashatunk egy 1936-ban elhangzott prédikációt rövidített változatban Pál Areopagoson elmondott beszéde alapján. Boleratzky Lóránd megemlékezik a kiváló jogászra, Ordass püspök egykori kollégájára, Vladár Gáborra halálának 25. évfordulója alkalmából. Id. Kendeh György tisztelgő szavaival valamint Jorgen Glenthoj saját tanulmányával (Miért kellett Jézusnak meghalnia?) emlékezünk a dán teológusra, hazánk és egyházunk jó barátjára, aki tavaly hunyt el. Ezt követi a Harvard Egyetem ismert professzora, Helmut Koester egy tanulmányának az első része A történeti Jézus és a Kyrios Christos kultusza címmel. Terray László beszámol a nemzetközi Ordass Alapítvány tulajdonában levő könyvekről és anyagokról. Pósfay György ír az Ordass püspökkel kapcsolatban álló kortársak későbbi életéről. Könyvismertetőnkben Boleratzky Lóránd kritikusan elemzi az Ordass-perre vonatkozó következtetéseket és állításokat Benczúr László "...et nos mutamur..." c. öninterjújában. Id. Magassy Sándor megosztja velünk gondolatait a Krisztusközpontúság határai és perspektívái c. művében Luther Négy vigasztaló zsoltár magyar fordításáról. Dokumentumok rovatunkban közöljük Dóka Zoltánnak az LVSZ-hez címzett kritikai levelét a budapesti Ordass emléktábla leleplezésének sajtójáról.

Vissza  Letöltés