35. szám - 1997. ősz: 

Őszi számunk egy meditációval indul Ordass Lajostól Lk 21,33 alapján a Reformációhoz kapcsolódóan. A 480 évvel ezelőtt induló Reformációról több írásban emlékezünk: Scholz László Vallástétel 1947-ben c. versével, valamint egy írással Ittzés Jánostól, melyben felhívja a figyelmünket Luther reformációjának egyetemességére és üzenetének aktuális tartalmára. Majd egy felhívás olvasható, amely arra buzdít, hogy a Reformáció ünnepe kapcsán imádkozzunk egyházunk megújulásáért.

Tanulmányok rovatunkban először is a harvardi professzor, Helmut Koester dolgozatának második, záró részét olvashatjuk: A történeti Jézus és a Kyrios Christos kultusza címmel. Ezt követi Pósfay György írásának második, záró része, amelyben Ordass Lajos kortársainak későbbi életével foglalkozik. Pukánszky Béla tanulmánya emléket állít az evangélikus tudósnak, a magyar pedagógia szakemberének, Schneller Istvánnak, aki 150 évvel ezelőtt született.

Dokumentumok rovatunkban megjelenik Keveházi László és Dóka Zoltán testvéri levelezése, valamint Dóka Zoltán Helyreigazítás c. írása, melyet válasznak szánt az őt ért Evangélikus Életben megjelent támadásra az LVSZ-nek címzett, meg nem jelentetett Nyílt levelét követően. Ez a dokumentum anyag annak a jele, hogy az igazság kimondása, a bűnbocsánat kérése és a bocsánat cselekedete gyógyító-tisztító hatású a személyes kapcsolatainkban, és így tudna hatni az egyház életében is.

Könyvismertetőnkben Boleratzky Lóránd további kritikai megjegyzéseket fűz Benczúr László ön-interjújához ? különös tekintettel az Ordass ügy kapcsán. Végül olvasói levelekből hozott részletekkel és szerkesztőségi bejelentésekkel zárunk.

Vissza  Letöltés