38. szám - 1998. nyár: 

1998-ra három évforduló is esik, melyek nem csak az OLBK-nak fontosak, hanem egyházunk egészének. Ordass Lajos püspök, aki egyházunk autonómiájáért harcolt ötven évvel ezelőtt börtönözték be. Noha 1956-ban rehabilitálták, 40 évvel ezelőtt a diktatórikus hatalom ismét megfosztotta tisztsége gyakorlásának lehetőségétől. Végül éppen 20 évvel ezelőtt hívta haza Jézus Krisztus az ő hűséges szolgáját. Mivel az országunkat vezérlő kommunista párt mindig talált segítőtársakat az egyházon belül, hogy terveit megvalósítsa a három évforduló kritikus önvizsgálatra és elkötelezett megújulásra szólítja fel egyházunkat. Nyári számunk bevezetője erre emlékeztet. Ordass Lajos áhítata a hitvallás öröméről szól Mt 10, 32 alapján. Ezt követi Ordass püspöknek egy lelkészavatáson elhangzott prédikációja, amely még nem került kiadásra. A 80 éves születésnapját ünneplő Vajta Vilmos teológiai professzort köszöntjük. Dóka Zoltán "Ordass mindenkié" c. írásában az ellen szól, hogy a mártír püspököt kisajátítsa bárki és emlékét rossz célra használja. Teszi mindezt az Ordass emléknap alkalmából, melyet egy olyan alapítvány rendezett, amely egy politikai párthoz és az egyházi vezetéshez is közel áll. "Az észak nem felejt" a címe Terray László írásának, amely áttekinti azokat az észrevételeket és vitákat, melyek Ordass püspököt érintik az északi országok médiájában. Az Egyesült Államok-beli PhD-hallgató, David Baer előadásában a kompromisszum és kollaboráció problematikáját elemzi, megvizsgálva az evangélikus egyház közelmúltját, és ahogyan Ordass püspök mindkettőt elutasította. Szerdahelyi Pál, nyugalmazott lelkész feleleveníti Ordass püspök utolsó szolgálatát Budapesten kívül. Nyári számunkat két beszámoló zárja: Böröcz Enikő az OLBK közgyűléséről ad hírt, ahol új vezetőséget választottak; id. Magassy Sándor pedig beszámol a békéscsabai vitáról, mely a Reformáció alkalmából kiadott imafelhívásunkat követte.

Vissza  Letöltés